הצעת חוק ההסדרים 2020 מבטלת בפועל את חובת פירסום המפרטים האחידים

קשה להבין כיצד המחוקק שהבין את החשיבות הקריטית של פרסום המפרטים האחידים לקידום והצלחה של כל רפורמה ברישוי עסקים, באשר היא, וחייב בתיקון 34 את נותני האישור לפרסמם בתוך מספר שנים מצומצם, לוקח עתה אחורה ומבטל בפועל חובה זו.

אנו מצרפים את נוסח המכתב ששלחנו לשר הפנים, שר האוצר ועוד גורמים חשובים ומשפיעים, לחזור בהם מהתיקון המוצע.

הנדון: הצעת חוק ההסדרים 2020- עיקור הרפורמה ברישוי עסקים מתוכנה

והנצחת מצבם הקשה של העסקים

 1. בראשית חודש יולי התפרסמה טיוטת התוכנית הכלכלית לשנת 2020.

בפרק הנקרא משום מה “הגברת התחרות על ידי יישום הרפורמה ברישוי עסקים”, הוצעו שינויים בחוק, הדוחים  בפועל את החובה לפרסום מפרטים אחידים לעסקים, ללא הגבלת זמן.

כל ההסדרים המוצעים בהצעת החוק בעניין זה, מהווים בקושי כסות דקה לעובדה הבסיסית, אשר יש צורך לאומרה בפה מלא-

היה והצעת חוק זו נוראה זו תתקבל- לא יהיו מפרטים אחידים כוללים ברישוי עסקים בעתיד הנראה לעין, וככל הנראה בכלל.

 1. היה נדמה שעל חשיבותם הקריטית של המפרטים האחידים לא יהיה צריך להכביר מילים. בכל זאת נבקש להזכיר כי:
 • פרסום פומבי גלוי ושקוף של נותני האישור את דרישותיהם מסוגי העסקים השונים הטעונים רישוי, היה צריך להיות ברור מאליו.
 • מסיבות שונות, נוצר מצב בו בעל עסק המבקש להעריך את האפשרות והעלות לפתיחת ורישוי עסקו כדין אינו יכול לעשות זאת ,שכן אינו יודע מה, איך ומתי יידרש ממנו.
 • הרפורמה הראשונה אשר קבעה את חובת פרסום המפרטים האחידים חוקקה בתיקון 27 לחוק רישוי עסקים עוד בשנת 2010.
 • מאז ועד היום, חלף עשור שלם אשר בו פורסמו 20 מפרטים אחידים, ופורסמו טיוטות (חלקיות) להערות הציבור ל 20 מפרטים נוספים בלבד. אין כל הסבר שיכול להצדיק הזנחה ופגיעה שכזו בבעלי העסקים.
 • תיקון 34 לחוק היווה אור בקצה המנהרה, כאשר סוף סוף, נותני האישור הוגבלו בחקיקה ראשית בזמן, סביר די והותר, לכתיבת המפרטים האחידים.

ונדגיש- המפרטים האחידים קשורים בטבורם באפשרות להקלה על בעלי העסקים. מעבר לקיום וודאות- רפורמת ה”רישוי הדיפרנציאלי” חלה על עסקים להם פורסמו מפרטים אחדים בלבד, רשויות הרישוי מחויבות בפרסום דרישותיהם רק ביחס לעסקים להם פורסמו מפרטים אחידים, ועוד.

 • אלא שתיקון 34 לחוק טמן בחובו גם החמרה מהותית עם בעלי העסקים- תחת הטענה כי רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי “נותנת אמון באזרח” ולכן ניתן להחמיר עימו בענישה, נותק הקשר בין אותה החמרה לבין חובת פרסום המפרטים האחידים, קשר שהיה קיים עד לאותו התיקון.
 • וכך, התקבע המצב לפיו החמרה בענישה יש גם יש. החוק מאפשר כיום הטלת קנסות, קנסות מנהליים, עיצומים כספיים, סגירת עסק בצו מנהלי ללא צורך בהוכחת מסוכנותו לציבור או במידתיות הסנקציה ועוד.
  הקלה על בעלי העסקים- אין, וללא פרסום מפרטים אחידים גם לא תהיה.
 1. למרבה התדהמה, בהצעת החוק אליה מתייחס מכתב זה, הוסרה בפועל הגבלת הזמן לכתיבת המפרטים האחידים. לא רק שניתנה אורכה לכתיבת המפרטים ל 9 שנים נוספות. כך ממש!!! אלא שהסנקציה לאי כתיבתם הוסרה, בכך שנקבע כי במידה ולא יפורסמו המפרטים, יעבור העניין להחלטות הוועדה המייעצת. לא נקבעה כל הגבלת זמן לוועדה המייעצת לקבל החלטות בעניין.

השנים המבוזבזות החולפות מוכיחות שללא חיוב חקיקתי, המפרטים לא יכתבו כלל.

 1. ועוד- דווקא בתקופה כלכלית קשה זו, ראוי היה לעשות מאמץ אמיתי להביא להקלה וודאות לבעלי העסקים, ולא הקלה לרשויות על חשבונם של בעלי העסקים.
 2. אי אפשר לטייח ולכבס במילים ובהעברת תפוח האדמה הלוהט לוועדות אסדרתיות כאלו ואחרות, את העובדה הפשוטה- חוק רישוי עסקים במתכונתו כיום, מאפשר הכבדה מהותית על הנזקקים לרישיון עסק, כאשר פותרים את הרשויות מהחובה הבסיסית לפרסם באופן שקוף ברבים את דרישותיהם.
 3. ההצעה בחוק כי נותן אישור יוכל לדרוש “בינתיים” מעסקים רק מה שכתוב בתקנות ובנוסף רק את מה שנדרש מעסקים מאותו הסוג או דרישות דומות, מהווה ניסוח מתחכם ומתפלפל. על האמת להיאמר- הסיבה העיקרית לכך שנדרשים מפרטים אחידים הינה שנותני האישור אינם שקופים ואינם עקביים ברמה הארצית בדרישותיהם. הדרישות הקיימות כיום מסוגי עסקים אינן ידועות לציבור הרחב ואין לציבור גישה אליהם. כיצד סבור המחוקק כי בעל עסק יוכל לדעת האם נותן אישור מסוים דרש דרישה בדיוק כמו זו שנדרש ממנו או דומה לה בעבר באיזשהו מחוז או רשות?? כיצד הוא יוכל לצפות מה יידרש ממנו??

באשר לקביעה כי הדרישות ייקבעו בתקנות, ומתן תקופת זמן להתקנתן, אין לנו אלא להפנות לתיקון 110 לחוק התכנון והבניה בדבר “שינוי שימוש” אשר נועד, גם הוא, להקל על בעלי העסקים. באותו תיקון נקבע כי יותקנו תקנות על פיו בתוך 4 חודשים. כיום בחלוף למעלה מ 3 שנים מחקיקת אותו התיקון, לא הותקנו תקנות,  תיקון החוק אייננו מיושם, והקלה לבעלי העסקים אין.

 1. לצערנו, הצעת חוק זו הינה נדבך נוסף בתוצאה האחת העגומה הנמשכת לאורך כל “הרפורמות” שנועדו “להקל על בעלי העסקים” – אין כל הקלה בפועל ואילו אמצעי האכיפה הולכים ומתרבים.
 2. אנו פונים אליכם לא לתת לכך יד. אין כל סיבה שכתיבת דרישות אחידות מבעלי העסקים תארך 20 שנה. (דוגמה טובה לגופים שפרסמו את דרישותיהם כיון שחפצו בכך – רשות הכבאות וההצלה ומשטרת ישראל). אין כל סיבה לתת “פרס” לנותני אישור שאינם כותבים את המפרטים, כאשר בעלי העסקים נאנקים תחת בירוקרטיה גוברת והולכת ואכיפה המכבידה עליהם עוד ועוד.

ראה: התוכנית הכלכלית