פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים

משרד האוצר פרסם לציבור את טיוטת התוכנית הכלכלית הכוללת פרק הנוגע לרישוי עסקים.
אנו מצרפים את הטיוטא תוך הפניה לנושאים הרלוונטיים לרישוי עסקים.

  • מוצע לתקן את סעיף 9 לחוק בכול הנוגע לאסדרת ההוראות בתחום בטיחות האש- עמודים 92-96 להצעה.
  • מוצע להקים וועדה בין משרדית לבחינת הרגולציה העודפת בתחום האבטחה והסדר הציבורי- עמודים 103-104 להצעה.
  • מוצע לטייב את הרגולציה הסביבתית- עמודים 151-153 להצעה.
  • מוצעים מספר תיקונים לשם הגברת התחרות על ידי יישום הרפורמה של הרישוי הדיפרנציאלי ברישוי עסקים- עמודים 169-173.
  • מוצע להחזיר לדיון את התיקון הנוגע לעסקים בעלי חשיבות לאומית- עמודים 174-177 להצעה.
  • מוצע להחריג תחנת רכבת תת קרקעית, מרכז תחזוקה לרכבות,וכן מתקנים המצויים באתרי הקמה של מטרו המיועדים לעיבוד, ייצור, או הכנה של חומרי בניה או רכיבים המשמשים להקמת המטרו מהוראות חוק רישוי עסקים. עמוד 185 להצעה.

להצעה המלאה ראה: טיוטת התוכנית הכלכלית