צו הפסקה מנהלי ל”עסק חדש” – כניסה לתוקף ביום 1.7.20

אנו מפנים את תשומת לב קוראינו לכך שבימים אלו ייכנס לתוקף סעיף 20(א)(1) לחוק רישוי עסקים לפיו ניתן להוציא צו הפסקה מנהלי ל”עסק טעון רישוי לפי חוק זה הפועל בלא רישיון, היתר או היתר מזורז, ובלבד שבמועד הדו”ח שהוגש על ידי מפקח לא חלפו יותר מ 18 חודשים מיום שהחל העיסוק בעסק”.

הסעיף המאפשר הוצאת צו הפסקה מנהלי ל”עסק חדש” נחקק בתיקון 34 לחוק, ונכנס לתוקפו 18 חודשים מיום כניסת התיקון לתוקפו דהיינו ביום 1.7.20.

לפירוט הוראות הסעיף ראה : תיקון 34- צו הפסקה מנהלי, סעיפים 20-22