רשות רישוי אינה מוסמכת לבצע הערכה מקצועית במקום המשטרה, ועליה לקבלה כפי שהיא ולהביאה בחשבון שיקוליה

בפסק דין עוספייה המשטרה התנגדה למתן רישיון לעסק בהתאם לסמכותה לפי סעיף 8א2 לחוק. בית המשפט קבע כי רשות רישוי אומנם אינה חייבת לתת משקל מכריע לעמדת המשטרה אך עליה להביא עמדה זו בחשבון כלל שיקוליה, כפי שהיא. עוד נקבע כי רשות הרישוי אינה מוסמכת ואינה מסוגלת להחליט שהמידע שבידי המשטרה אינו תקף, או אינו רציני.

וכך נקבע-

” עמדת המשטרה איננה השיקול היחיד, אלא יש להביא בחשבון בכלל השיקולים, תוך מתן משקל הולם (אך לא בהכרח מכריע)  לעמדתה – הכל בהתאם לנסיבות, לבסיס לעמדתה ולשאר השיקולים והזכויות  הרלבנטיים, הספציפיים למקרה הנדון”. ( עמוד 14 לפסק הדין)

“הגוף המקצועי, שבידו נמצא המידע המודיעיני המלא, והוא זה המוסמך להעריך את המידע  ואת המסוכנות הנשקפת לציבור מהמשך פעילותו של עסק, היא המשטרה. הרשות איננה מוסמכת ואף איננה מסוגלת לבצע הערכה שכזו ועליה לקבל את עמדת המשטרה, כפי שהיא. בעת ביצוע מלאכת האיזון בין כלל השיקולים, על הרשות לתת לעמדת המשטרה את המשקל הראוי, אך היא אינה רשאית להחליט שהמידע איננו תקף, איננו מבוסס או איננו “רציני”. (עמוד 15 לפסק הדין)

“כל עוד עמדתה של המשטרה – סירובה למתן רישיון לעסק מטעמים של סכנה לציבור – לא בוטלה על ידי הגוף המוסמך או הערכאה המוסמכת, על הרשות להביאה בחשבון שיקוליה; אין היא רשאית ואין  היא מוסמכת לקבוע שאין בה ממש, כפי שעשתה הרשות במקרה זה.” (עמוד 16 לפסק הדין)

למאמר המלא בעניין פסק הדין –עוד על סמכות המשטרה לפי סעיף 8א2 – פסק דין עוספייה