פירסום טיוטות מפרטים אחידים לעיון הציבור – מאי 2020

משרד הפנים פירסם היום, 25.5.2020, טיוטות מפרטים אחידים ל 13 סוגי עסקים, לעיון הציבור והערותיו.
ניתן להעביר הערות עד ל 26.7.2020.
קישור לפירסום- טיוטות מפרטים אחידים לעיון הציבור והערותיו- מאי 2020