החקיקה שקדמה לחוק רישוי עסקים- פקודת מלאכות ותעשיות ופקודת מכירת משקאות משכרים

חוק רישוי עסקים שנחקק בשנת 1968 החליף את פקודת המלאכות והתעשיות ( הסדרתן)  ואת פקודת המשקאות המשכרים, שהיו בתוקף עד לחקיקת החוק.
מצורף נוסח הפקודות הנ”ל-
פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)
פקודת מכירת משקאות משכרים