מכתב נשיא בית המשפט העליון לשר המשפטים יוני 1993

בשעה טובה הצלחנו לאתר את מכתבו של נשיא בית המשפט העליון דאז מר מאיר שמגר לשר המשפטים דאז מר דוד ליבאי המתריע על כשלי תחום רישוי העסקים בישראל ועל הצורך בעריכה שינויים עליהם הוא ממליץ.

המכתב נשלח ביוני 1993 והינו בעל חשיבות רבה, הן היסטורית והן מעשית.
מכתב זה לא היה קל לאיתור, והמאמצים לכך נמשכו חודשים רבים. 

תודה רבה לגב’ איילת וסרמן, מנהלת אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב ולגב’ ורד ספיר עוזרת מנהלת אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב, שטרחו וחיפשו ועמלו למצא מסמך זה עבורנו. וכמובן למר אלחנן משי שעשה רבות לחפש את המסמך.  

מכתב זה הינו בעל חשיבות רבה מכמה וכמה היבטים.

ראשית- בשל כותבו ומכותבו. זהו המכתב היחיד הידוע לנו אשר נכתב על ידי ראש המערכת המשפטית ברשות השופטת, המתריע על כשלים בתחום רישוי העסקים. המכתב מופנה לראש המערכת המשפטית ברשות המבצעת. אין שני גורמים רמים מאלו בשתי המערכות, ומכאן חשיבות המכתב.

שנית- זהו המכתב אשר התניע את תהליכי הרפורמות בתחום רישוי העסקים.
בעקבות מכתב זה הוקמה הוועדה הבינמשרדית הראשונה, אשר המלצותיה היוו את התשתית לרפורמות שנערכו לאחר מכן: הן התיקונים שנערכו בחוק לאחר הגשת דו”ח וועדת מרקוביץ’, הן הרפורמה שנערכה לאחר הגשת דו”ח וועדת הבר, ולבסוף – תיקון 34. 

בשל חשיבותו של המכתב אנו מצרפים בגוף המאמר את העתקו המלא-

מכתב שמגר 1

מכתב שמגר 2