נגיף הקורונה- הארכת תוקף ודחיית מועדים ברישוי עסקים וקישור לאתרים הרישמיים המעודכנים

אתמול, 25.3.2020, התפרסמו תקנות בעניין הארכת תוקף ודחיית מועדים. תקנות אלו נוגעות גם להארכת מועדים ברישוי עסקים.
מכתב אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המסביר תקנות אלו.
הסבר על תקנות הארכת רישיונות 25.03.20

קישור למכלול הצויים שהוצאו בעניין משבר הקורונה כפי שמפורסם באתר נבו-
אתר נבו- צווי קורונה

קישור לאתר משרד הפנים- אגף בכיר רישוי עסקים בו מתעדכן באופן שוטף המידע הנוגע לרישוי עסקים בתקופת הקורונה- אתר משרד הפנים- רישוי עסקים

בשל תכיפות השינויים, הנהלת האתר, מפנה את קוראינו לאתרים הרישמיים בהם מתפרסמים העידכונים השוטפים.