צריך להקל על בעלי עסקים כבר עכשיו- משבר הקורונה

אגף בכיר רישוי עסקים פרסם ריכוז של ההנחיות והתקנות שהוציאו הגורמים השונים, הנוגעים להתנהלות עסקים טעוני רישוי במשבר הקורונה.

אך בכך לא די. בעלי העסקים היושבים בבתיהם, בעוד העסקים סגורים ונעולים, צריכים לדעת שלאחר המשבר יהיה להם לאן לחזור, וכי הרשויות יהיו שם למענם, יפחיתו את האכיפה לתקופה מסוימת, יאיצו את הליכי החקיקה הנדרשים, ויסיעו להם ולכל המשק להשתקם.

מאמר הדעה הזה מפרט את הנהלים שאפשר לאמץ ולפרסם כבר עתה ואת שינויי החקיקה של להאיץ, על מנת לסייע לבעלי העסקים.

 המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’ במשותף

בימים אלו שרוב רובם של העסקים נסגרו, ובתי האוכל נאבקים על קיומם מתבקש כי יגובשו הנחיות בעניין הקלה באכיפה ודחיית מועדים לעסקים, שגם ביום יום נאבקים בדרישות רגולטוריות על מנת להוציא רישיון עסק, ןלעמוד בדרישות גורמי הרישוי.

ובמה דברים אמורים- מדובר בעסקים המצויים בעיצומו של הליך רישוי, הליך תיקון ליקויים, הליך קבלת היתרים הקשורים לדיני התכנון והבניה, ואף בבתי עסק שכבר הוצא להם צו סגירה שיפוטי דחוי, אשר אפשר להם להמשיך ולהפעיל את העסק תקופת זמן לשם השגת הרישיון.  כך גם מדובר בעסקים המצויים, למשל, בהליכי שימוע וביטול רישיון, שכן טרם השיגו רישיון עסק או טרם תיקנו את הנדרש על מנת להשיג רישיון זה.

עסקים רבים אינם מסוגלים, בשלב זה, לשאת בהוצאות הנדרשות לשם עמידה ביעדים שנדרשו מהם בעידן שטרם הקורונה, שלא לדבר על אותם עסקים שנסגרו בשל המשבר, בין אם בשל הוראות הממשלה ובין בשל העדר אפשרות עסקית להמשיך ולפעול.  כשהמשבר יסתיים ינסו אותם עסקים להרים את הראש מבין ההריסות ולשקם את עסקם. כל מי שהתנסה בחיי עצמאי יודע עד כמה זהו הליך קשה, לצערנו ברור שלא כולם יוכלו לעמוד בכך.

חוסנה של כלכלת המדינה, וכלכלת הרשויות המקומיות, תלוי ביכולת עסקים אלו להמשיך ולפעול ולכן גם תלוי באורך הנשימה שיינתן להם על ידי הרשויות לעשות כן.

בעלי עסקים אלו ספונים עתה בבתיהם, אינם יודעים אם יוכלו לשלם את שכר הדירה בחודש הבא ואם בכלל יוכלו אי פעם לפתוח את עסקיהם מחדש. המספרים המדהימים של האנשים שנרשמו כמובטלים בביטוח לאומי יעידו על כך.

אנו פונים לרשויות לרישוי עסקים על מנת שכבר עתה יוציאו הנחיות והבהרות שירגיעו את בעלי אותם עסקים, דווקא בתקופת איומה זו של חוסר וודאות אישי וכלכלי. חשוב שבעלי העסקים ידעו כבר עתה שיש מי שחושב עליהם ומתחשב בהם, וכי לאחר סיום המשבר יסייעו להם בהתאוששות וילכו לקראתם.

כל ההצעות במאמר זה, מתייחסות כמובן לעסקים שלא נשקפת מהם סכנה מיידית לציבור. ברור שאין לאפשר לבעלי עסקים “לתפוס טרמפ” כתוצאה מהמשבר ולסכן בכך את הציבור.  רוב רובם של העסקים לא נמצאים במקום זה.

אי אכיפת צווי סגירה שיפוטיים-  מוצע כי תתקבל החלטה לפיה צווי סגירה שיפוטיים אשר ביטולם הותנה בהשגת הרישיון עד למועד מסוים, לא ייאכפו על ידי הרשויות בכל תקופת המשבר ובתקופת התאוששות לאחר מכן.

הליכי ביטול רישיון יוקפאו בכל תקופת המשבר ובתקופת התאוששות לאחריו.

מועדים לתיקון ליקויים- יוארכו לכל תקופת המשבר ולתקופת התאוששות לאחריו.

במקביל- מועדי התגובה המחייבים את הרשויות להשיב לפניית העסקים על פי החוק יוארכו גם הם.

זה הזמן לצקת תוכן עדכני לרעיון של משרד הפנים והרשויות המקומיות: “קידום עסקים ועזרה לעסקים” ולנסות ולסייע לעסקים במצוקה לצלוח את התקופה הנוראית הזאת. העסקים הקטנים והבינוניים במיוחד, הם הבסיס לאיתנות הכספית של המדינה בכלל ושל הרשות המקומית בפרט, וכל עזרה שתוגש לעסקים, תסייע למשק להתאושש בגמר המשבר ותשתלם לרשות המקומית ולכולנו כפל כפליים.