רישוי עסק של מתקני נינג’ה

נשאלנו האם עסק של מתקני נינג’ה טעון רישיון עסק ואם כן, לפי אילו פריטי רישוי.
עסק של מתקני נינג’ה טעון רישוי לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים.
במידה ועסק זה מצוי במתחם סגור, בשטח העולה על 800 מ”ר וקיימים בו גם מתקני חדר כושר (כגון: מתקני הרמת משקולות), יהיה העסק טעון רישוי גם לפי פריט 7.5- חדר כושר.
לעניין העדר צורך ברישוי של מתקני ספורט בגינות משחקים, ראה גם- ההבדל בין משחקים למתקני שעשועים

חקיקה:
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשע”ט 2018 פריטים 7.10א, 7.5
חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994ראה הגדרת מכון כושר