ביטול שיק שהסב בעל אולם אירועים הפועל ללא רישיון עסק לחברת ניכיון שיקים

רבות דובר על הזכויות שיש למזמיני אירוע באולמות אירועים, כאשר אותו אולם פועל ללא רישיון עסק. כך למשל פרסמנו, כי הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון, עלול להיות בטל.
פסק דין שניתן בינואר 2020 גם מאפשר לבטל שיקים שנמסרו לבעל אולם אירועים הפועל ללא רישיון, גם אם אותו בעל אולם העבירם כבר לגוף שלישי. 

בדרך כלל, כאשר אדם נותן שיק, ומקבל השיק מסב את השיק לצד שלישי כדין- נותן השיק יהיה מחוייב בפירעונו. טענות שיש לנותן השיק כלפי המקבל המקורי לא יעמדו לו כלפי האדם או הגוף אליו הוסב השיק. (מקבל השיק ייחשב ל “אוחז כשורה”).

בפסק דין אס. אר. אקורד נדון מקרה בו נחתם הסכם בין חברה לניכיון שיקים לבין בעל אולם אירועים בו הוסכם כי החברה לניכיון שיקים תנכה שיקים של לקוחות בעל האולם.
זאת אומרת שבעל האולם מעביר את השיק שניתן לו על ידי מזמיני האירוע לגורם שלישי (כגון חברה לניכיון שיקים), ועתה אותו גורם שלישי תובע את פירעון אותו השיק. 

הנתבעים היו זוג אשר הזמין אירוע חתונה אצל בעל האולם ומסרו בידיו שיקים. אחד מתנאי פירעון השיקים היה כי לאולם האירועים יהיה במועד האירוע רישיון עסק. נקבע כי, במידה ולא יהיה לאולם רישיון עסק יוכל הזוג לבטל את ההזמנה ולקבל את כספם בחזרה.

בעל האולם היסב את השיקים לטובת החברה לניכיון שיקים, וצירף אליהם את ההסכם עם הזוג. עוד לפני מועד האירוע שהוזמן, הוגשה בקשה לפירוק בעלת האולם ולהכרזה על בעליה כעל פושט רגל. משנוכח הזוג כי האירוע לא יתקיים הם נתנו הוראה לביטול השיקים.

החברה לניכיון שיקים תבעה מאותו הזוג את פירעון השיקים שהיו בידה.
בית המשפט פסק כי הזוג אינו חייב לפרוע את השיקים לחברה לניכיון שיקים.

אחת הסיבות לכך הייתה שלחברה לניכיון שיקים היה ידוע שבעלת האולם החלה לפעול כ 9 שנים קודם לכן, והיה עליה לבדוק מדוע לאחר 9 שנות פעילות לאולם עדיין אין רישיון עסק, מה הסיכויים לקבל רישיון והאם היו הליכים פליליים נגד בעלת האולם בשל ניהולו ללא רישיון. 

בית המשפט קבע,בין היתר, מאחר ובדיקות אלו לא בוצעו, כי החברה לניכיון שיקים לא קיבלה את השיק בתום לב ולכן כל הטענות הקיימות לזוג ביחס לבעל האולם קיימות להם ביחס לחברה לניכיון שיקים, שכן זו איננה אוחזת כשורה. מאחר ולאולם לא היה רישיון עסק והאירוע לא התקיים- הזוג מזמין האירוע לא חוייב בפירעון השיק.

פסיקה:
תא(רמ’) 28747-10-17 אס. אר. אקורד בע”מ נ. נעה אסתר סער (פורסם בנבו, 1.1.2020)