מכירת מזון מוכן מראש בחנות

חנות המוכרת, יום בשבוע בלבד, מזון שהוכן ובושל מראש במקום אחר, מחומם בחנות בקונטיינרים של אוכל, ונמכר לציבור הרחב  טעונה רישיון עסק לפי פריט 4.2ג.
יודגש כי בחנות עצמה לא יוכן ולא יבושל מזון כלל.

השאלה שהופנתה אלינו התייחסה לחנות, שאליה מביאים, פעם בשבוע בימי שישי, אוכל מוכן ומבושל למכירה.
בחנות מצויים מיכלי חימום מזון. המזון המגיע לחנות מושם בכלי החימום ונמכר במשך היום, כמזון מוכן, לקהל הרחב.

השבנו כי העיסוק המתואר לעיל טעון רישוי לפי פריט 4.2ג- “הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה”.
למרות שהאוכל, לכאורה, מבושל ומוכן במקום אחר ובחנות הוא רק נמכר, יידרש רישוי על פי פריט זה מאחר והמזון מתקבל בחנות בכלי מזון גדולים, מועבר למיכלי החימום, מצוי בהם במשך מספר שעות לפחות ונמכר בכמויות קטנות לצרכן הסופי. בהליך זה האחריות על הטיפול במזון ומכירתו לבודדים מוטלת על בעל החנות ולא על החברה המספק לו את המזון ולכן נדרש כאן רישיון עסק נפרד. 

סוג מכירה זה של מזון שונה מהעיסוק של חברת קייטרינג המספקת מזון מוכן לאירועים ומקומות עבודה ומגישה אותו, בין היתר בכך שבמקרה הנדון כאן, האחריות על שמירת האוכל והטיפול בו במשך מספר שעות לפחות (בהנחה שהמזון אכן מגיע לחנות ביום במכירה בפועל), אריזתו ומכירתו ללקוח סופי הם באחריות בעל החנות. 
חשוב לציין כי מאחר וגם הכנת המזון ובישולו טעונים רישוי- הרי שבחנות ימכר אך ורק מזון שהוכן ובושל במקום המצוייד ברישיון עסק כדין.