רישיון רוכלות לאירועים

נשאלנו כיצד ולאיזו תקופה ניתן לתת רישיון עסק לרוכלות המתנהלת באירועים בלבד.

פריט 6.9 בצו רישוי עסקים עוסק בשלושה סוגי רישיונות לרוכלות- רוכלות מזון, רוכלות לפי פריט רישוי אחר ורוכלות אחרת.

תקופת הרישוי לפריטים אלו היא 5 שנים. ברישיון הרוכלות יקבע גם מקום הפעילות המאושר לרוכל לעסוק בו.

לעומת זאת, רישיון לרוכלות באירועים יינתן כרישיון זמני לכל אירוע בנפרד, בין אם ניתן רישיון למתחם מסוים לפי פריט של ניהול יריד ובין אם ניתן רוכל רישיון עסק פרטני לעסקו הוא.

יצויין במאמר מוסגר כי גם אם מדובר בסוג אירוע שאינו טעון רישיון, עדיין יש צורך להוציא רישיונות לרוכלים הפועלים באותו אירוע. 

הסיבה העיקרית לכך שלא ניתן לתת רישיון עסק גורף למספר שנים להפעלת עסק מסוג רוכלות באירועים היא, ששטח האירוע הוא שטח המוגדר בכל פעם מחדש, ומיקום הרוכלים הינו חלק מתנאי הרישיון לאירוע, בכל הנוגע לסוג הפעילות ומיקומו בשטח הניכלל בתוכנית האירוע.