בדיקת בטיחות עצים בעסק טרם מתן רישיון

נשאלנו האם על רשות הרישוי לקבל אישור בדבר בטיחות עצים המצויים בעסק, בטרם מתן רישיון.

לאחר שבחודש יולי 2019 קרס עץ על ילד בפארק שעשועים אתגרי וגרם למותו, עלתה לדיון השאלה האם, כאשר בעסק מצויים עצים, על הרשות לקבל אישור בדבר יציבותם ובטיחותם בטרם יינתן לעסק רישיון.

התשובה לשאלה זו אינה ברורה מאליה שכן, למיטב ידיעתנו, עד כה אישור כזה לא נדרש על ידי רשויות הרישוי בטרם יינתן לעסק רישיון, והנושא עלה לדיון בעקבות המקרה הטראגי.

מאחר וקריסת עצים יכולה להוות סיכון לבאים בשערי העסק, נראה כי הנכון הוא שבטרם יינתן רישיון לעסק טעון רישוי, יתקבל אישור כזה. 

על מנת שלא לסבך את הליך הוצאת הרישיון מעבר לנדרש, מומלץ כי אישור כזה יכלל באישורו של יועץ בטיחות. על יועצי הבטיחות יהיה להוסיף מתן אישור בדבר בטיחות העצים והענפים  לצ’ק ליסט של הבדיקות הנערכות על ידם.
לכן, מומלץ כי בטרם יינתן אישור יועץ בטיחות לעסק מסוים, יוצא אישור אגרונום או גוזם עצים מוסמך בדבר בטיחותם של העצים המצויים בעסק (הן באשר ליציבותם והן באשר לטיפול בהם המקשה טיפוס) כפי שמקובל בבדיקות בטיחות לבתי ספר, למשל.