ביום 29.12.19 פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

ביום 29.12.19 פורסמו  באתר ממשל זמין, לעיון הציבור והערותיו, טיוטות מפרטים אחידים ל 7 פריטי רישוי.
את ההערות יש להעביר עד ליום 29.2.2020.
רשימת פרטי הרישוי להם פורסמו טיוטות מרטים אחידים:
פריט 3.4- חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- ייצורם, אריזתם, אחסונם.
פריט 6.4- מסחר ושונות- מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים.
פריט 7.7א- עינוג ציבורי- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון.
פריט 8.6א- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה), למעט חלקים משומשים- מכירתם, השכרתם, תיווך בהם למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים.
פריט 8.6ב- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה), למעט חלקים משומשים- חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז.
פריט 9.1א- כלי נשק ותחמושת- מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה).
פריט 10.4ב- טקסטיל, דברי הלבשה- גזירה,תפירה.

קישור לאתר בו פורסמו טיוטות המפרטים- אתר ממשל זמין- טיוטת מפרטים אחידים להערות הציבור עד 29.2.2020