האם לימוד שחיה בבריכה פרטית טעון רישיון עסק?

הגם שלימוד שחיה כשלעצמו אינו טעון רישיון עסק ובריכה פרטית גם היא אינה טעונה רישיון, הרי שלימוד שחיה בבריכה פרטית, יהפוך את השימוש בבריכה לצרכי לימוד לטעון רישיון עסק.

מאמר זה נכתב במשותף על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’

נשאלנו אם יש לדרוש רישיון עסק ממי שמלמד שחיה או מאפשר קיום שעורי שחיה בבריכה פרטית בבעלותו.

הגדרת בריכת שחיה הטעונה רישיון לפי פריט 7.4 היא- “בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד 4 יחידות אירוח מטרת נופש”.

אין ספק שבריכת שחיה המשמשת את בעליה באופן פרטי בלבד אינה טעונה רישיון עסק שכן לא מדובר ב”עסק” כלל.

כך גם לא קיים פריט רישוי ל “לימוד שחיה”- ולכן גם עצם לימוד השחיה אינו טעון רישיון.

אלא שלימוד שחיה בבריכה, הופך את השימוש בה משימוש פרטי לשימוש עסקי לכלל לומדי השחיה- ומשכך הופך השימוש בבריכה לשימוש טעון רישיון עסק. 

לעניין זה ראו גם הפניה בסוף מאמר זה, למאמר בדבר בריכות השחיה בקיבוצים, שם נקבע כי כל עוד ציבור המשתמשים בבריכה הינו חברי הקיבוץ בלבד ואורחיהם- לא תהיה הבריכה טעונה ריישון עסק. אך משיתקיימו בבריכה חוגי שחיה לילדים ואנשים שאינם חברי הקיבוץ- תהיה הבריכה טעונה רישיון.

בפסק דין ברנשטיין טענה מפעילת הבריכה כי, אם המחוקק החריג מחובת הרישוי בריכת שחיה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרות נופש, אזי יש להחריג גם בריכה פרטית המשמשת ללימודי שחיה. בית המשפט לא קיבל את טענתה וקבע כי “מעיון בהוראת הדין עולה ברחל בתך הקטנה כי “בריכת שחיה” טעונה רישוי ואין צורך לפרש את ההחרגה למקרה שבפנינו, שכן אין אנו עוסקים ביחידות אירוח” ( עמוד 4 לפסק הדין).

שימוש בבריכה פרטית ללימוד שחיה הופך את השימוש בה לעסקי ויהיה טעון רישיון עסק.

מאמרים נוספים:
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית יהיה טעון רישיון עסק

 

פסיקה:
צא (חד’) 34368-07-19 תמר ברנשטיין נ. מועצה מקומית זכרון יעקב (פורסם בנבו, 6.8.19)