אגרות- בקשה לרישיון עסק וחידוש רישיון

נשאלנו מתי יש לגבות מבעל עסק אגרה בגין הגשת בקשה לרישיון עסק ומתי תיגבה אגרה בגין חידוש רישיון.
אגרה בגין בקשה לרישיון – תשולם עם הגשת הבקשה.
אגרה בגין חידוש רישיון – תשולם עם מסירת החידוש לבעל העסק.

בתקנה 34 לתקנות רישוי עסקים  נקבע כי:

(א) בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז תשולם לרשות הרישוי אגרה, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו. עוד נקבע בתקנה 34(ג) כי לאחר שנגבתה אגרה בדין הבקשה לרישיון או היתר זמני לא תיגבה אגרה נוספת בגין מתן הרישיון.

(ב) בעד חידוש רישיון תשולם אגרה לרשות הרישוי.

האגרה בגין בקשה לרישיון תשולם עם הגשת הבקשה, ולא תשולם אגרה נוספת עם קבלת הרישיון, ואילו האגרה בגין החידוש תשולם עם קבלת החידוש בידי בעל העסק.

אגרות נוספות שישולמו על פי תקנות רישוי עסקים-

  • בגין בקשה לחוות דעת מקדמית 
  • בגין הגשת השגה
  • בגין קבלת העתק רישיון מרשות הרישוי לאחר שהרישיון המקורי אבד, הושחת או טושטש (מחצית האגרה המשולמת עבור קבלת רישיון).

חקיקה:
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א- 2000

 

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz