הגשת השגה- משטרת ישראל

ביום 3.12.19 פרסמה משטרת ישראל את נהלי הגשת השגה בעניין רישוי עסקים.
מצ”ב המסמך שפורסם- אופן הגשת השגה למשטרת ישראל לפי סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים