רכבת חשמלית ננסית – רכבת שעשועים – פריט 7.10א’

בפארקי שעשועים, בקניונים ובמתחמים בהם מוקמים מתקני משחק לילדים, ניתן לראות רכבות ננסיות המיועדות בעיקר לילדים קטנים, מדובר ברבות חשמליות הנעות במרחב הפתוח, ונוסעות במהירות נמוכה. רכבות אלו טעונות רישיון עסק כמתקן שעשועים.
במאמר זה מוצעים הכללים והדרישות לרישוי רכבות אלו.

הרכבות הינן רכבות חשמליות הנוסעות במהירות של עד 5 קמ”ש, בנתיב פתוח.

רכבות אלו מהוות מתקן שעשועים הכפוף לתקן רשמי 1604 חלק 1 ותקן ישראלי 900  ופקודת התעבורה אינה חלה עליהם.

התנאים המוצעים לרישוי פעילות רכבות אלו-

  • לרשות הרישוי יומצא אחת לשנה אישור מהנדס בטיחות- לגבי בטיחות הרכבת, וכן אישור מכון התקנים.
  • הרכבת תורשה ליסוע במסלול קבוע ומוגדר, שאיננו דרך בה נוסעים כלי רכב, ואשר יאושר על ידי רשות הרישוי.
  • במידה והרכבת מהווה חלק מלונה פארק- רישוי הרכבת ייעשה במסגרת רישוי מתקני הלונה פארק.
  • נדרש לקבוע הנחיות הנוגעות למהירות הנסיעה המקסימאלית המותרת, חובת סגירת פתחי הקרונות בשרשרת או בדלת בזמן הנסיעה, הגבלת גיל הנהג לאדם בוגר בעל רישיון נהיגה.
  • יש לדרוש קיום ביטוח בכל תקופת התפעול.
  • ברישיון העסק יקבע מקום חנייתה של הרכבת בשעות שאינה פעילה והיכן תוטען הסוללה.
  • ברכבת יוטבע מספר שיצויין ברישיון העסק- כך שניתן לוודא כי הרישיון מתייחס לרכבת ספציפית.
  • מוצע כי הרישיון יינתן לשנה בכל פעם לנוכח תנועתה במקום ציבורי.
  • על הפעלת הרכבת תחול חובת השמירה על הניקיון, איסור כריזה והשמעת רעש.