חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות- פריט 6.2

נשאלנו כיצד יחושב "שטח המכירה" לעניין פריט הרישוי 6.2 לפיו יש לקבל רישיון עסק לחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות.
השאלה מתעוררת מאחר וקיימים עסקים בהם השטח בו מוצגת הסחורה הנמכרת ואליו יש גישה ללקוחות, מהווה רק חלק משטחו הכולל של העסק.

עודכן ביום 27.5.2020 בעקבות פסק דין ויקטורי

אנו מודים למר אלי ביוקאורל, מנהל רישוי עסקים מועצה אזורית חוף השרון שהעביר אלינו את פסק הדין.

שטחי המכירה בעסק מהווים במקרים רבים רק חלק משטחו הכולל. ייתכן ויהיה מדובר בעסק הטעון רישוי בשל אופי העיסוק בו ( גם ללא ששטחו יעלה על 800 מ"ר), כגון מרכול, וייתכן ומדובר בעסק שאינו טעון רישוי לכשעצמו, כגון חנות למכירת רכבים, בגדים וכדומה.

כיצד יחושב שטח המכירה

את הגדרת השטחים אשר יחושבו כ"שטח מכירה" ניתן למצא בדרישות המשטרה לפריט 6.2., שם נכתב:
"שטח העסק- השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים".
הכוונה במונח שירותים בעניין זה היא לשירותי נוחיות – (WC).

שאלת אופן חישוב שטח המכירה, ואילו שטחים ייראו כשטחים שיש ללקוחות גישה אליהם עלתה לדיון בפסק דין ויקטורי, בהקשר של "שטחי מכירה פנימיים" כגון: מעדניה, קצביה, וכיוצא בזה שטחים בהם המוכרים של סחורה ספציפית מופרדים, ככלל, מהשטח אליו יש גישה חופשית ללקוחות המרכול. 
באותו מקרה נסב הדיון סביב מרכול, אשר לטענת בעליו, שטחי המכירה הגיעו לכדי 795 מטר בלבד. לטענת בעלי העסק, אין מקום לחשב את שטחי המכירה הפנימיים אליהם יש גישה לעובדים בלבד כ "שטח העסק". 
באותו פסק דין נקבע כי פריט 6.2 הקובע חובת רישוי לחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מטר לפחות, אינו מבחין בין שטחים שונים המצויים בחנות, כל עוד הם משמשים לביצוע פעולת "מכירה". נקבע כי "שטחי מכירה פנימיים", הגם שיש אליהם גישה לעובדי המרכול בלבד, משמשים לצורך מכירה ( יש לציין כי באותו המקרה, קבע בית המשפט, על סמך צילומים שהוגשו לו כי כל אדם החפץ בכך יכול לגשת לאותם שטחים).
עוד נקבע כי המסקנה לפיה די ששטחי המכירה הפנימיים משמשים את העובדים בלבד, כדי להוציאם מגדר "שטח העסק", אינה המסקנה היחידה המתחייבת. "לא מן הנמנע כי מטעמים הקשורים בביטחון הציבור, עליהם מופקדת משטרת ישראל, גם שטחים שנאסרה אליהם כניסת הלקוחות ושקיימת הפרדה בינם לבין השטחים בהם מצויים הלקוחות, ייחשבו כ"שטח עסק" וזאת מאחר וגם אליהם בפועל יש גישה לציבור." 

בנסיבות המקרה ולאור מטרת חוק רישוי עסקים שנועדה למנוע סיכונים לציבור ולהבטיח מפני שוד והתפרצות, קבע בית המשפט כי החלטת משטרה לפיה יש להביא בחשבון לעניין חישוב שטח העסק גם את שטחי המכירה הפנימיים, איננה חורגת ממתחם הסבירות. 

שטח המכירה לעניין פריט 6.2 הוא השטח אליו יש גישה ללקוחות העסק, לרבות שטח היציאות והיציעים ולמעט שטח משרדים, מחסנים שירותים ומטבחים.
חישוב "שטחי מכירה פנימיים" בככלל שטחי המכירה של העסק יהיה תלוי בנסיבות הפרטניות של העסק ולפיכך יש לרשות הרישוי שיקול דעת בעניין.

עת"מ 34788-02-20 ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ נ. אושרית גני גונן ואח' (26.5.2020)

לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה- קבוצה 6

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz