חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות- פריט 6.2

נשאלנו כיצד יחושב “שטח המכירה” לעניין פריט הרישוי לפיו יש לקבל רישיון עסק לחנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות.
השאלה מתעוררת מאחר וקיימים עסקים בהם השטח בו מוצגת הסחורה הנמכרת ואליו יש גישה ללקוחות, מהווה רק חלק משטחו הכולל של העסק.

שטחי המכירה מהווים במקרים רבים חלק מהשטח הכולל של העסק. ייתכן ויהיה מדובר בעסק הטעון רישוי לכשעצמו, כגון מרכול, וייתכן ומדובר בעסק שאינו טעון רישוי לכשעצמו כגון חנות למכירת רכבים, בגדים וכדומה.

הגדרה לשטחים אשר יחושבו כ”שטח מכירה” ניתן למצא בדרישות המשטרה למתן אישורה לרישיון עסק לפריט 6.2.

שם נכתב “שטח העסק- השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים”.

מכאן עולה כי שטח “העסק” לעניין פריט 6.2- דהיינו “שטח המכירה” יחושב על פי השטח אליו יש גישה ללקוחות העסק.

כך למשל במרכול- יחושבו לעניין זה השטחים בהם מוצבים מדפי הסחורות, אך לא יחושבו השטחים בהם מצויים הקצב, המעדנייה, מחסנים, משרדים ומעברים למיניהם, אליהם אין ללקוחות גישה.

מבדיקה שערכנו עולה כי זו גם עמדתה של הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים.

שטח המכירה לעניין פריט 6.2 הוא השטח אליו יש גישה ללקוחות העסק, לרבות שטח היציאות והיציעים ולמעט שטח משרדים, מחסנים שירותים ומטבחים.

לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה- קבוצה 6


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il