האם קיום אירוע באופן חד פעמי ייחשב לניהול "עסק" של אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק?

בית המשפט פסק כי אדם המארגן, באופן חד פעמי, מסיבה רבת משתתפים (פחות מ 500), לא ייחשב  כמנהל עסק של "אולם אירועים" או "גן אירועים" או "דיסקוטק", כי גם לא ייחשב כמנהל  "עסק" לפי חוק רישוי עסקים, וכי לא יצטרך להוציא רישיון עסק לאותו אירוע (פסק דין  פלג).
עם זאת הוסיף בית המשפט כי אין בכך בכדי לשלול חובת עמידה בכל דרישות אחרות של החוק, והרשויות יפעלו לאכיפתן במסגרת החקיקה המתאימה.
מאמר זה סוקר את פסק הדין, את נסיבותיו ופסיקה נוספת בעניין.

בפסק דין פלג נדון מקרה בו, אדם ניהל מסיבת טבע בה השתתפו כ 100 אנשים.
במסיבה הוגשו משקאות אלכוהוליים, אך לא הוברר כיצד והאם בוצע תשלום עבורם. הוכח כי במסיבה גם נעשה שימוש בסמים.
בשלב כלשהוא, נאסף כסף מהמשתתפים, אך לא נדרש מהם כל תשלום מראש לשם השתתפותם במסיבה.
כנגד מארגן האירוע הוגש כתב אישום בגין ניהול עסק של הגשת משקאות משכרים או דיסקוטק או גן שמחות/אירועים, ללא רישיון.

אדם המנהל באופן חד- פעמי מסיבה, לא ייחשב כ"עוסק בעסק"
בית המשפט קבע, כי "משמעותם הפשוטה של המילים "יעסוק בעסק", אינה תואמת אירגון אירוע חד פעמי.  על מנת שאדם ייחשב ל"עוסק בעסק", עליו לעסוק בו בקביעות" (סעיף 11 לפסק הדין).

עוד נפסק כי אמנם תכליות החוק רלוונטיות גם באירועים חד פעמיים "אך חוק זה יועד לשמירת תכליות אלו בעסקים דווקא ולכולי עלמא לא חל למשל על אדם המקיים באופן חד פעמי אירוע רב משתתפים בחצרו הפרטית..".
גם בפסק דין קשת נפסק כי "גורמים רבים ושונים עשויים לבקש לשלוח ידם בעריכת מסיבות או אירועים הדומים להן. ברם, כל עוד אין אותו עיסוק הופך שגרה, או שעונה הוא על מאפיינים אחרים שבניהולו של בית עסק, אין בו להפוך את המארגן למקום של "עינוג ציבורי". ממילא אין לחייב גורם זה להידרש להליך המנהלי הכרוך במתן רישיון עסק" (ס' 3 לפסק הדין).

יש להבחין בין קיום אירוע באופן חד פעמי אשר לא ייחשב לעיסוק בעסק ולא יחייב הוצאת רישיון, לבין החובה להוציא רישיון ל"אירוע חד פעמי" לפי הצו (כגון לפי פריט 7.7.ה).

העדר חובה להוציא רישיון עסק אינה מעניקה פטור ממילוי חובות  על פי חוק אחר
בפסק דין פלג ציין בית המשפט, כי אין באמור לעיל להכשיר קיום אירוע במקום המוגדר כ "שטח אש" ללא כל תיאום מראש, כאשר באירוע נעשה שימוש בסמים ולא נערך כל תיאום או בירור לעניין התנאים הנדרשים על מנת הבטיח את שלום המשתתפים בו. על הרשויות לפעול בהתאם לכלים המצויים בידן כנגד תופעות מעין אלו, אולם חוק רישוי עסקיםא אינו המסגרת המתאימה לכך.(ס' 13 לפסק הדין)
גם בפסק דין קשת הפנה בית המשפט לסמכויות הנתונות למשטרה מכח חוקים אחרים (פקודת המשטרה), וציין כי החשיבות בשמירת הסדרת הציבורי אינה יכולה לכונן, יש מאין, בית עסק. אין היא יכולה  להקים חובה לקבלתו של רישיון עסק.

על מי שמארגן אירוע במקום ציבורי לעמוד בדרישות החוקים האחרים ובכללם חוק הבטיחות במקומות ציבוריים. האכיפה תיעשה באמצעות חוקים אלו.

 קיום אירוע חד פעמי לא ייחשב לניהול אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק
בפסק דין אופק (שלום) נדון מקרה בו כנגד מסעדה שפעלה ברישיון, הוגש כתב אישום שייחס לה מקרה אחד בלבד של ניהול עסק לשמחות ואירועים.

באותו פסק דין נקבע כי "אין בעובדה שמקום מסוים אירח, אירגן או ערך "אירוע" חד-פעמי, יהא היקפו אשר יהא, כדי להפוך את אותו "מקום" ל"אולם שמחות" או ל"גן אירועים". ( ס' 4 לפסק הדין).

עוד ציין בית המשפט כי לא יעלה על הדעת לקבוע כי מדובר ב "אולם אירועים",  במקרים בהם בעלי בתים גדולים עורכים אירועים, מוסדות שונים עורכים אירוע הקשור במוסד, ולעיתים אף משכירים את המקום באופן חד פעמי לעריכת אירוע פרטי. באירועים אלו מוזמן שירות קייטרינג והאירוח נושא אופי של אירוע מאורגן. (עריכת שולחנות, בר משקאות, מלצרים וכו, ואף מושמעת מוזיקה על ידי נגנים או תקליטן.
ניהול של אירוע אחד במסעדה אינו הופך את המסעדה ל"אולם אירועים" או "גן אירועים" (ראה ס' 6 לפסק הדין).
באותו מקרה בית המשפט לא נכנס לשאלה אם אירועים חד פעמיים מעין אלו, מחייבים היתר לעריכת אירוע חד פעמי. ( ס' 5 לפסק הדין).

גם בפסק דין מידף (מחוזי) נפסק שאין בהוכחת אירוע חד- פעמי במסעדה כדי לבסס את העבירה של ניהול עסק של אולם אירועים ללא היתר כדין. הסיבה לכך היא שהפער בין שגרת יומיום של מסעדה שמסגרתה מוגש מזון לאורחים ומושמעת מוזיקה על רקע אירוע כלשהוא הינו פער קטן, ובית המשפט יבחן מהי שגרת ההתנהלות של העסק.

 אירוע חד פעמי, גם במסעדה, לא יהווה ניהול אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק.

פסיקה:
רעס (כ"ס) 65595-05-18 רישוי עסקים מחוז מרכז משטרת ישראל נ. רועי פלג (פורסם בנבו, 13.5.19)
תפ (י-ם) 5680-07 מדינת ישראל נ. אופק (יאא"א) מערכות שיווק בע"מ (פורסם בנבו, 24.12.07)
עפא(מחוזי ת"א) 80195/04 עיריית תל אביב נ. מידף שירותי קייטרינג וארוח בע"מ (פורסם בנבו, 16.1106)
בש(ת"א) 10282/12 מדינת ישראל נ. שולה קשת ( פורסם בנבו, 31.12.12)

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz