רישיון רוכלות למוצרי דיסקית, להנהלת מרכז מסחרי, ולא לרוכל ספציפי

כעקרון, רישיון עסק, ובכלל זה רישיון רוכלות, יינתן לאדם שמפעיל ומנהל את העסק בפועל. נשאלנו האם ניתן להוציא רישיון עיסוק ברוכלות להנהלת מרכז מסחרי פתוח, אשר מבקשת להקים מספר דוכני רוכלות למוצרי דיסקית בשטח המרכז הפתוח, כאשר בכל פעם יופעל הדוכן על ידי אדם אחר.
התשובה על כך חיובית, ובמאמר שלהלן יידונו התנאים והאופן למתן רישיון כאמור.

הנהלת מרכז מסחרי, אשר בחלקו קיים גם שטח פתוח, מבקשת לקיים מספר דוכנים למכירת מוצרי דיסקית (כגון: בגדים, כובעים, תכשיטים, ספרים וכו'. אין מדובר במוצרי מזון). בכוונת הנהלת המרכז להקים דוכנים אלו מספר פעמים בשבוע, ובכל פעם לאפשר לאנשים אחרים למכור בהם את תוצרתם.

מאחר ומדובר במוכרים ובמוצרים שונים בכל פעם, אין זה מעשי, לבקש רישיון רוכלות חד פעמי לכל רוכל בנפרד, ולכן מבקשת הנהלת המרכז המסחרי כי רישיון העיסוק ברוכלות, לאותם עיסוקים ספציפיים, יוצא על שמה.

פריט הרישוי הרלוונטי הוא 6.9ג'- רוכלות אחרת. הגורם המאשר העיקרי הוא רשות הרישוי. לגבי כיבוי אש- יינתן אישור על סמך תצהיר. לפריט רישוי זה פורסם מפרט אחיד 

נראה כי אין מניעה כי יוצא רישיון עסק להנהלת המרכז המסחרי לדוכני הרוכלות ובלבד שלא מדובר ברוכלות מזון ושהקמת הדוכנים תואמת את מדיניות הרוכלות של הרשות המקומית.

  • חשוב- על מנת שלא להיקלע למצב בו הדוכנים הופכים לסוג של מבנים קבועים,  וה"מצב הזמני" ייהפך ל "מצב קבוע" ועל מנת לוודא שלא יוקם סביבם בינוי כלשהו, יש להוסיף לתנאי  הרישיון כי דוכנים אלו  ויפונו ממקום הרוכלות בכל סוף יום עבודה.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz