פירסום 9 מפרטים אחידים נוספים – 29.7.19

ביום 29.7.19 פורסמו 9 מפרטים אחידים נוספים הקובעים את התנאים לפריטי הרישוי הבאים (ילקוט פירסומים 8362,  מיום 29.7.19, עמוד 13275):
פריט 1.7-         מעבדת שיניים
פריט 3.6ב’ –     פסדים – עיבודם
פריט 4.7א’ –     קיוסק
פריט 4.8-         משקאות משכרים לצריכה במקום
פריט 6.9ב’ –     רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר הטעון רישוי בצו
פריט 6.9ג’ –     רוכלות אחרת
פריט 7.5 –       מכון כושר
פריט 8.9ד’ –    מוסך – תיקון תקרים
פריט 9.1ב’ –    מטווח ירי

מועדי כניסה לתוקף של המפרטים האחידים:

 • לגבי עסקים שביום הפרסום של המפרטים לא היה להם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז- ביום הפרסום- 29.7.19.
 • לגבי עסקים שביום הפירסום היה להם רישיון או היתר זמני- שלוש שנים מיום הפירסום – 28.7.22.

חריגים למועדי הכניסה לתוקף של המפרטים האחידים:

 • דרישות המשטרה-
  – יהיו בתוקף בכל מקרה מיום הפירסום.
 • דרישות כיבוי אש-
  –  יכנסו לתוקף במועד פקיעת תוקף רישיון או היתר זמני או ב 28.7.22 , לפי המוקדם.
  אבל-
  –  הוראות שלא נדרשו מבעלי העסק בעבר, ייכנסו לתוקף 90 יום  ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או ב 28.7.22- לפי המוקדם.
  –  דרישה חדשה להתקנת מערכות כיבוי אש או גילוי אוטומטיות תיכנס לתוקף שנה ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או 28.7.22- לפי המוקדם.

קישור למפרטים האחידים: מפרטים מאושרים
קישור לילקוט הפירסומים בו הודע על פירסום המפרטים: ילקוט פירסומים 8362 מיום 29.7.19