מתי חניון יידרש לרישיון עסק ומתי לא? פריטים 8.6ב ו- 8.6ז

שני פריטי רישוי עוסקים בחובת הרישוי של חניונים. 8.6ב ו 8.6ז.
שני פריטים אלו קשורים זה בזה מאחר וחובת הרישוי לפי פריט 8.6ב, הינה למעט חובת הרישוי לפי 8.6 ז.
במאמר זה נבחן את הוראות שני הפריטים הללו , את ההבדל ביניהם, אילו סוגי חניונים טעוני רישוי ואילו אינם טעוני רישיון.

פריט 8.6ב קובע חובת רישוי לחניון בתשלום ולחניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז.

פריט 8.6ז קובע חובת רישוי לחניון מקורה או תת קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד.

ההבדל העיקרי בין שני הפריטים

ניתן לראות כי פריט 8.6ב מתייחס לחניונים עיליים שאינם מקורים ואילו פריט 8.6ז מתייחס לחניונים מקורים ותת קרקעיים.
מהבדל זה נובעת גם החובה להעביר בקשה לרישיון לפי 8.6ז לידיעת איכות הסביבה, חובה שאינה קיימת ביחס לרישוי חניון לפי 8.6ב. 

חניונים הטעונים רישיון עסק

  • חשוב– כל רשימת החניונים הטעונים רישוי לא תחול אם מדובר בחניון המשרת עובדים או דיירים של הבניין בלבד.
  1. חניון בכל גודל שהוא הגובה תשלום עבור החניה בו.
  2. חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו שגודלו מעל 500 מ”ר. חניון זה טעון רישוי בין שהוא בתשלום ובין שלא.-
  3. חניון מקורה או תת קרקעי בשטח של מעל 500 מ”ר בין שהוא בתשלום ובין שאינו בתשלום אך פתוח לקהל הרחב.

חניונים שאינם טעונים רישיון עסק

חניונים המשמשים רק עובדים ודיירים של הבניין בו מצוי החניון.
כך- חניון של בניין מגורים שרק דיירי הבניין יכולים להשתמש בו אינו טעון רישיון. גודלו של החניון אינו רלוונטי לשאלת הרישוי.
וכך- חניון של בניין משרדים המאפשר חניה רק לעובדי הבניין אינו טעון רישיון, גם אם עובדי הבניין משלמים עבור השימוש בחניון. גם כאן- גודלו של החניון אינו רלוונטי לשאלת הרישוי.
חקיקה
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il