האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

מכירת חיות מחמד לכשעצמה אינה טעונה רישיון עסק. עם זאת, חנות לחיות מחמד המחזיקה בחיות ומטפלת בהן, ולו גם לתקופה קצרה יחסית תהיה טעונת רישיון בגין פעילותה זו.

פריטי הרישוי הרלוונטיים הינם
פריט 3.2א קובע כי יש להוציא רישיון עסק ל “בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם.
פריט 3.2ח קובע חובת רישוי ל “עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם”.

יצויין כי פריט 3.2ב מתייחס להצגת בעלי חיים בתערוכות, ולעניין זה יש לעמוד גם בתנאי תקנות מחלות בעלי חיים ( תערוכות), התשכ”ט-1969. ( ראה טור ז’ בפריט האמור).

מהאמור לעיל עולה בבירור כי מכירת בעלי החיים לכשעצמה אינה טעונה רישיון עסק. קביעה זו תהיה נכונה ככל שמדובר במכירה בלבד- כך למשל מי שמתווך בין בעלים של בעלי החיים המבקשים למכרם לבין קונים פוטנציאליים, לא יצטרך להוציא רישיון עסק בגין פעילותו זו.

עם זאת- חנות לחיות מחמד אינה עוסקת במכירתם בלבד- בדרך כלל החיות שוהות תקופת זמן מסוימת בחנות ומכאן שבעלי החנות ייחשב, לפחות, כמי שגם מחזיק את החיות ומטפל בהן. פעילות זו טעונה רישיון עסק.

חנות לחיות מחמד תהיה טעונת רישיון עסק בגין טיפול ואחזקת בעלי חיים- פריטי רישוי 3.2א ו- 3.2ח.

חקיקה:
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) – פריטים 3.2א, 3.2ח


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il