האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

מכירת חיות מחמד לכשעצמה אינה טעונה רישיון עסק. עם זאת, חנות לחיות מחמד המחזיקה בחיות ומטפלת בהן, ולו גם לתקופה קצרה יחסית תהיה טעונת רישיון בגין פעילותה זו.

עודכן ביום 26.8.2020- בעקבות תיקון פריט 3.2ב

פריטי הרישוי הרלוונטיים הינם
פריט 3.2א קובע כי יש להוציא רישיון עסק ל “בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם.
פריט 3.2ח קובע חובת רישוי ל “עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם”.

יצויין כי פריט 3.2ב מתייחס להצגת בעלי חיים בתערוכות, ולעניין זה יש לעמוד גם בתנאי תקנות מחלות בעלי חיים ( תערוכות), התשכ”ט-1969. ( ראה טור ז’ בפריט האמור).

ביום 19.8.2020 תוקן פריט 3.2ב לצו רישוי עסקים כך שיכלול הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה. בהתאם לתיקון זה- החל מיום 19.8.2020 יש להוציא רישיון לחנות חיות מחמד לפי פריט 3.2ב.

עם זאת חשוב לציין כי מכירת בעלי החיים לכשעצמה אינה טעונה רישיון עסק. קביעה זו תהיה נכונה ככל שמדובר במכירה בלבד- כך למשל מי שמתווך בין בעלים של בעלי החיים המבקשים למכרם לבין קונים פוטנציאליים, לא יצטרך להוציא רישיון עסק בגין פעילותו זו, ככל שאינו עוסק בהצגת בעלי החיים לשם מכירתם.

עוד נוסיף כי – חנות לחיות מחמד אינה עוסקת במכירת בעלי חיים בלבד- בדרך כלל החיות שוהות תקופת זמן מסוימת בחנות ומכאן שבעלי החנות ייחשב, לפחות, כמי שגם מחזיק את החיות ומטפל בהן. פעילות זו טעונה רישיון עסק.

חנות לחיות מחמד תהיה טעונת רישיון עסק בגין טיפול ואחזקת בעלי חיים- פריטי רישוי 3.2א ו- 3.2ח
החל מיום 19.8.2020 חנות כאמור תהיה טעונה ריישון עסק גם לפי פריט 3.2ב.

חקיקה:
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) – פריטים 3.2א, 3.2ח, 3.2ב