המדריך היישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- מהדורה חמישית אפריל 21

אנו שמחים להביא לידיעתכם כי התפרסם המדריך המעודכן לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים.

מהדורה זו של המדריך כוללת את הפרק הנוגע לרישוי דיפרנציאלי, ואת הוראות התקנות שנכנסו לתוקף ב 1.4.21

קישור למדריך-  מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – מהדורה חמישית אפריל 2021