רישיון לעסק של הסעת נוסעים כאשר, משרד העסק וחניון הרכבים מצויים בערים שונות- פריט 8.4א

כיצד יינתן רישיון לעסק של הסעות כאשר, משרד העסק וניהולו מתבצעים בעיר אחת ואילו החניות בו חונים הרכבים מצויות בעיר אחרת?

פריט 8.4א בצו רישוי עסקים קובע כי עסק של “הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו” יהי טעון רישיון.

לפיכך- רישוי העסק ייעשה ברשות המקומי בה מצוי משרד העסק וממנו מתנהל העסק. עם זאת יש לציין ברישיון כי לאור הודעת בעל העסק כי רכבי העסק חונים בעיר אחרת, הרישיון אינו כולל חניית רכבים באזור/ ברחוב בו העסק נמצא.