חובת הרשות לפרט מהן חריגות בניה בגינן היא מסרבת לתת רישיון עסק

בית המשפט קבע שהרשות לא קיימה את חובתה לשמוע את גירסת בעל עסק כאשר לא פירטה לבעל העסק, לפני דיון שהתקיים, מהן חריגות הבניה אותן ייחסה לעסק, אלא הציגה את המסמך רק בדיון עצמו.
בעקבות פסק דין בן סוסן. 

בפסק דין בן סוסן נדון מקרה בו הרשות סירבה למתן רישיון עסק בשל חריגות בניה. בעל העסק ביקש לדעת מהן אותן חריגות בניה, אך העירייה לא המציאה לו פירוט בעניין, אלא רק הציגה לו תוכניות בדיון עצמו שהקיים.

בית המשפט קבע שלא די באמירה סתמית על קיומן של חריגות בניה, כדי לאפשר לבעל העסק להתייחס לסיבות הסירוב למתן רישיון. במקרה זה, קבע בית המשפט, כי בהליך המנהלי שבו נדחתה בקשת בעל העסק לקבלת רישיון לא הוצג לו פירוט מקצועי ומנומק של חריגות הבניה, ולא התאפשר לו להציג את טיעוניו, וממילא אלו לא נבחנו כמתחייב. העיריה הייתה חייבת להציג לבעל העסק את פירוט חריגות הבניה עובר  לסירוב למתן הרישיון ולאפשר לו לממש את זכות הטיעון בעניין זה בפניה. מתן זכות זו לבעל העסק הוא חלק מחובת הרשות לבחון את בקשות הפרט בלב פתוח ובנפש חפצה.

כך גם צוטטו בפסק הדין דברי השופטת דפנה ברק ארז לפיהם: "הדרך היעילה ביותר להציג בפני הפרט את מהות האשמה או הטענה היא להעביר לעיונו את המידע שבידי הרשות במלואו. אלה חייבים להיות פני הדברים במקרה הרגיל ( דפנה ברק ארז המשפט המנהלי כרך א' 500 (2010)".

בית המשפט קבע כי על העיריה לקיים הליך מנהלי תקין שיאפשר לבעל העסק למצות את זכויותיו ולטעון טענותיו בעניין חריגות הבניה. על העירייה לאפשר לבעל העסק לטעון בפניה ולשמוע את טענותיו בנפש חפצה, ולאחר זאת היא תפעל לפי סמכותה.

בשולי סקירת פסק הדין יוסף כי חובה זו של הרשות מתיישבת עם חובתם של כל הגורמים נותני האישור לנמק את סירובם למתן רישיון עסק, ולאפשר לבעל העסק להגיש השגה על סירוב זה.

פסק הדין
עת"מ 50589-03-18 בן סוסן נ. עיריית תל אביב יפו (17.2.19)[פורסם בנבו]

למאמרים נוספים בעניין חובת השימוע ראה-
חובת קיום שימוע בטרם ביטול רישיון עסק
חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz