בית המשפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים מאחר ולא קידמה תב”ע מפורטת שנים רבות

בית המשפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים נגד עסק שאינו יכול להסדיר את עבירות הבניה בשל העובדה כי הרשות עצמה אינה מקדמת אישור תוכנית מפורטת למקום בו מצוי העסק. ההוראה תקפה לכל התקופה בה יימשכו הליכי התכנון ושנה נוספת לאחר מכן.

בעל מוסך ביקש מבית המשפט שיורה לרשות המקומית להנפיק לו רישיון עסק, עד שהיא תקדם תב”ע מפורטת למקרקעין בו מצוי הנכס, כך שיתאפשר לו לקבל היתר בניה.
בית המשפט קבע כי מצב בו קיימים צווי הריסה נגד מבנים המשמשים לעסק ולא ניתן רישיון עסק מחד, אך מאידך בשל העובדה שהרשות לא קידמה הליכי אישור תב”ע מפורטת, לא ניתן להסדיר השימוש במקרקעין בהתאם לחוק, אינו מתקבל על הדעת.
עם זאת, נקבע כי,  לא ניתן במצב זה להורות לרשות להנפיק לעותר רישיון עסק.

לפיכך הורה בית המשפט כי על הרשות להשלים עריכת התוכנית המפורטת בתוך 5 שנים וכי כל עוד יימשכו הליכי התכנון ושנה נוספת לאחר מכן, לא ינקטו כל הליכים נגד בעל המוסך ככל שההליכים נוגעים לנסיבות העתירה שהוגשה, דהיינו לשימוש במקרקעין כדין.

בערעור שהוגש לבית המשפט העליון הסכימו הצדדים, בהמלצת בית המשפט, כי יינתן לבעל העסק היתר לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים, בכפוף להגשת בקשה מתאימה להפעלת מוסך על חלקו של השטח. יתאפשר לו לקבל רישיון עסק למוסף בכפוף למילוי התנאים הנדרשים, וטכי חלק מהמבנה הקיים ייהרס.
עוד הוסכם כי ” עד לאישור התב”ע ובהעדר שינו נסיבות, עיריית תל אביב תבחן בלב פתוח ובנשפש חפצה הארכת השימוש החורג, ככל שתוגש בקשה כאמור.

ראה גם- בית משפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים נגד עסק עד שתתקבל החלטה בבקשות להסדרת חריגות בניה

עת”מ 28173-10-12 יוסף דלק ואח’ נ. רשות הרישוי לעסקים של עיריית תל אביב ואח’ (9.10.18)[פורסם בנבו]
עעמ 8345/18 רשות הרישוי לעסקים של עיריית תל אביב נ. יוסף דלק (פורסם בנבו, 27.02.20)