הקלות לבעלי עסקים בצו רישוי עסקים- פורסמה טיוטה

ביום 8.5.18 פורסמה טיוטה לתיקון צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) המכילה הקלות רבות לבעלי עסקים.
בין היתר מכילה הטיוטה הצעה להאריך תוקף רישיונות של פרטי רישוי רבים כגון- ייצור תמרוקים, כתובות קעקע ופירסינג, ייצור תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי, בתי קפה, מסעדות, מזנונים ובתי אוכל אחרים, בתי קירור, טיפול בבשר גולמי, קייטרינג, מרכול, עסק שעיקר עיסוקו הגשת משקאות משכרים צריכה במקום, בית מלון, צימרים, בריכות שחיה,  עריכת אירועים תחת כיפת השמים, חניון, ועוד. על פי נוסח הטיוטה- הארכת התוקף תיכנס לתוקפה ללא קשר לפרסום מפרט אחיד לאותם פרטי רישוי.
כך מכילה הטיוטה ביטול של פרטי רישוי כגון- מעבדות לבדיקת מזון ומים, הצגת וחניטת בעלי חיים, הובלת בעלי חיים, הדברה תברואתית,  אריזה ואיחסון של בשר, עופות דגים ובעלי חיים ימיים אחרים,  אריזת מזון, מוצרי טבק, התקנת אבזרים בכלי רכב לרבות מערכות קול ואזעקה, זגגות רכב ועוד.
אנו מצרפים את נוסח הטיוטה כפי שפורסם במלואו- טיוטת תיקון צו רישוי עסקים 8.5.18
ה
מאמר הבא מתייחס לבעיתיות המצב שישרור לאחר התיקון ביחס לתקופת תוקפם של רישיונות העסק והצעה פשוטה לפתרון.

בייחס לתקופת תוקפם של רישיונות עסק המצב כיום  הינו כדלקמן-

  • -בצו משנת 2013 נקבעה תקופת תוקף לרישיונות
  • -כך גם נקבע בצו מ 2013 כי התקופה הרשומה בצו מ2013 רלוונטית רק לרישיונות שפורסם לגביהם מפרט אחיד או לפריטים חדשים בצו.

ראו מאמר מפורט- תוקפם של רישיונות

  • -לגבי כל יתר פריטי הרישוי ( הרוב המוחלט) הושארה תקופת התוקף לפי הצו משנת 1995. ( אשר בוטל בצו מ 2013!!!).
  • התוצאה– כבר היום הצו מ 2013 אינו משקף את תקופת תוקפם של הרישיונות.

התיקון המוצע

  • -תקופת תוקפם של פריטי רישוי רבים הוארכה.
  • תקופת תוקפו של פריט רישוי אחד בלבד קוצרה (10.7ג- הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש )
  • -התיקון קובע כי לגבי פריטי הרישוי שתקופת תוקפם הוארכה יחולו הוראות התיקון, גם ללא פרסום מפרט אחיד

אם המצב יושאר כפי שהוא, המצב לאחר התיקון יהיה עוד יותר מורכב-

  • תקופת תוקפם של רישיונות תחולק לכאלו שתוקפם יהי לפי הצו מ 95, כאלו שתוקפם יהיה לפי הצו מ 2013, כאלו שתוקפם יהיה לפי התיקון המוצע.
  • דהיינו- על מנת לדעת מהו תוקפו של רישיון יהיה צורך לבדוק בכל הצווים שהוצאו בעבר – דבר שיגביר את הבלבול השורר גם כיום.

הפתרון המוצע-

לקבוע בתיקון כי תקופת תוקפם של הרישיונות לכל פריטי הרישוי תהיה לפי הצו המתוקן, למעט פריט הרישוי האחד שתקופתו קוצרה ולכן עד פרסום מפרט אחיד לגביו תקופת תוקפו תהיה התקופה הקיימת בצו משנת 2013. ( לציין זאת בהערה בתוך העמודה הרלוונטית לפריט).

 

 

 

 


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il