אושר בטרומית- עסקים יוכלו לקבל רישיון קבוע ללא הגבלת זמן

ביום 9.5.18 התפרסמה הודעת הכנסת בדבר אישור בקריאה טרומית של הצעת חבר הכנסת רועי פולקמן לפיה תקופת רישיונות העסקים תנוע בין 3 שנים לצמיתות.
כיום חוק רישוי עסקים קובע כי רישיונות ינתנו לתקופה של 15 שנים, ושר הפנים רשאי לקבוע תקופות קצרות יותר- משמעות הדברים היא רישיונות ניתנים לתקופה הנעה בים שנה ל 15 שנים, לפי סוג העסק.
יצויין כי על פי החוק טרם תיקונו בשנת 2010 (ותיקון צו רישוי עסקים בשנת 2013), ניתנו לסוגי עסקים מסוימים רישיונות לצמיתות.  במסגרת התיקון משנת 2010, קוצרה התקופה המקסימלית בחוק למתן רישיון עסק ל 15 שנה (ס'  7א לחוק).

הודעת הכנסת המלאה-

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – הארכת משך רישיון קבוע ורישיון זמני), התשע"ז-2017 של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי לעסק העומד בתנאים הנדרשים יוענק רישיון עסק קבוע ללא הגבלת זמן, וזאת במקום ההגבלה הקיימת היום בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 לפיה רישיון עסק יינתן ל-15 שנים. כמו כן, מוצע כי סמכותה של רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף קצרה יותר של הרישיון לסוג עסק מסוים, המעוגנת כיום בסעיף 7א(ג) לחוק, תבוטל. לבסוף, מוצע כי סמכותו של שר הפנים לקבוע תקופת תוקף קצרה יותר לסוג עסקים מסוים תעמוד על לא פחות משלוש שנים במקום שנה אחת כיום, וכי תוקפו של רישיון עסק זמני יוארך משנה אחת לשלוש שנים.

בדברי ההסבר נכתב: "מצבה של מדינת ישראל במדד קלות עשיית עסקים (Doing Business) של הבנק העולמי, הבודק את יעילות הרגולציה ועד כמה היא ידידותית לעסקים, מידרדר בשנים האחרונות. בדירוג האחרון לשנת 2016, דורגה ישראל במקום ה-53 בעולם, דירוג נמוך מאוד, המציב את ישראל לצד כמה ממדינות העולם השלישי. הדירוג מעיד על הידרדרות ביכולת פתיחת העסקים ועשיית העסקים בישראל.

תמונה זו מעלה את הצורך בהסרת החסמים לעשיית עסקים בישראל, בדגש על הקלת הרגולציה והבירוקרטיה בפתיחת עסקים חדשים. אחד החסמים המרכזיים המכבידים על התנהלותו הכלכלית והבירוקרטית של עסק קטן הוא הליך קבלת רישיון העסק – מדובר בהליך לא פשוט הכרוך בקבלת אישור על עמידה בתנאים המפורטים בחקיקה לגווניה על ידי משרדי ממשלה, הרשויות המקומיות, כוחות הביטחון ושירותי ההצלה, לפי העניין.

תוקפו של רישיון העסק קבוע כיום בצו רישוי עסקים (וזאת בהתאם לסיווג העסק בצו. תוקף הרישיון בצו נקבע באופן אחיד עבור כלל האישורים שעל העסק לקבל, ולפיכך, חלק מהבדיקות נערכות במועד מוקדם מהנדרש. מצב זה מביא לעודף בירוקרטיה ולהכבדה קשה הן על העסקים והן על הרשויות.

מטרתה של הצעת החוק היא להקל על עסקים קטנים ועל רשויות הרישוי, כך שיוענק רישיון קבוע ללא הגבלת זמן לעסק העומד בתנאים הנדרשים, וזאת במקום ההגבלה הקיימת היום בחוק לפיה רישיון עסק יינתן ל-15 שנים."

ח"כ פולקמן: "זה חלק ממהלך של רפורמה גדולה בנושא רישוי עסקים. הבירוקרטיה הגדולה הכרוכה בזה מהווה נטל כבד על העסקים במדינת ישראל. צריך לשנות את הגישה לגבי רישוי העסקים הקטנים. היום המדינה אומרת שכל העול נופל על העסק, והיום אחרי שהוצאת רישיון ורק גמרת לטפל בכל הבירוקרטיה, אחרי שלוש שנים צריך להתחיל בכל התהליך מחדש. עסקים קטנים לא צריכים כל שלוש שנים להתעסק ברישיונות שלהם."

44 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הפנים.

קישור להודעת הכנסת- הודעת הכנסת בעניין מתן רישיון עסק ללא הגבלת זמן

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz