תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א

תקופת רישיון עסק לבריכות שחיה, על פי הקבוע בצו רישוי עסקים, הינה 3 שנים.
נשאלנו, האם גם לבריכות שחיה הפתוחות בעונה הקיץ בלבד יוצא רישיון ל 3 שנים למרות שהן סגורות חלק גדול מחודשי השנה.ראשית אנו מבקשים להבחין בין בריכות שחיה הפתוחות במהלך כל השנה לבין כאלו הפתוחות במהלך עונת הקיץ בלבד. השאלה נובעת מחשש גורמי הרישוי בכלל, ומשרד הבריאות בפרט, כי לאור העובדה שהבריכה סגורה במשך חודשים רבים ומתתקניה אינם מופעלים באותם חודשים, הרי שפתיחת הבריכה לקראת עונת הקיץ משולה לפתיחת עסק חדש, שכן יש לוודא כל מתקני הבריכה פועלים כתקנם לאחר תקופת הסגירה.

לכאורה, ניתן היה לסבור כי פתיחת הבריכה לחודשי הקיץ בלבד דינה כדין עסק זמני מטבעו, עובדה המקנה לרשות הרישוי את האפשרות לתת לאותו עסק רישיון לתקופה קצרה מזו הנקובה בצו.
אלא שבכול הנוגע לבריכות שחיה, בעלי העסק מוכרים כרטיסי ומנויים חודשים מספר לפני המועד בו הבריכה נפתחת לקהל הרחב. כך גם הזמנות של קיטנות, וגופים אחרים מתבצעות במהלך חודשי החורף. כאשר נוסיף לכך את העובדה כי בכל הנוגע לבריכות שחיה, האחריות על תפעולן בהתאם לתנאים הנדרשים בחוק חלה על בעל העסק, הרי שהדרישה כי בכול עונת רחצה יהיה על בעל הבריכה להוציא רישיון עסק מחדש, ללא כל וודאות כי אכן יקבל רישיון כזה, אינה סבירה.

 לכן, הדרך הנכונה היא לקבוע כי, גם לבריכת שחיה הפתוחה בעונת הקיץ בלבד, ינתן רישיון עסק למלא התקופה הנקובה בצו, דהיינו ל 3 שנים.

הפיתרון לחששות גורמי הרישוי השונים, בשל העובדה כי הבריכה אינה מופעלת חלק גדול מחודשי השנה, הינו הוספת תנאים ברישיון לפיהם על בעל העסק המפעיל את הבריכה לקבל אישור עדכני מגורמי הרישוי השונים  לקראת פתיחת כל עונת רחצה, לפיו הוא עומד בדרישות החוק להפעלת הבריכה.

במידה ובריכה תיפתח לקהל ברחב בעונת הרחצה כאשר היא מופעלת בניגוד לדרישות החוק, מובן שגורם הרישוי הרלוונטי ורשות הרישוי יהיו רשאים לפעול נגדה בכול האמצעים העומדים לרשותם בחוק ובכלל זה ביטול הרישיון.

לעניין מתן רישיון עסק לתקופה הקצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים ראה- קיצור תקופת הרישיון- מקרים שונים