הצעה לתיקון חוק רישוי עסקים- רישוי דיפרנציאלי- דיוני וועדת הפנים

הצעת החוק לתיקון רישוי עסקים בכל הנוגע לרישוי דיפרנציאלי הופרדה מחוק ההסדרים.

בימים אלו מונחת על שולחן וועדת הפנים הצעת החוק הנוגעת בעיקרה לרישוי דיפרנציאלי, לקראת הבאת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית.

במסגרת המעקב אחר הליך החקיקה של רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי אנו מצרפים את נוסח הצעת החוק העומד לדיון בפני וועדת הפנים ואת פרוטוקולי הדיונים בוועדה.
הצעת חוק לקריאה ראשונה ( החל מעמוד 560)
הצעח לקריאה שניה אפריל 18
פרוטוקול דיון וועדת הפנים 30.4.18
פרוטוקול וועדת הפנים 8.5.18
פרוטוקול דיון מיום 21.5.18
פרוטוקול דיון מיום 29.5.18
פרוטקול דיון מיום 4.6.18
פרוטוקול דיון מיום 11.6.18
פרוטוקול דיון מיום 13.6.18
פרוטוקול דיון מיום 19.06.18
פרוטוקול דיון מיום 26.06.18
פרוטוקול דיון מיום 28.6.18
פרוטוקול דיון מיום 09.07.18

התייחסות והערות להצעת החוק-
אלחנן משי- הערות לרפורמה ברישוי עסקים- רישוי דיפרנציאלי
שושי יוסקוביץ’- הערות לרפורמה ברישוי עסקים