האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה?

כאשר חלק מהמבנים המצוי במתחם בריכה אינו עומד בדיני התכנון והבניה, ישפיע הדבר על מתן רישיון העסק לבריכה, רק כאשר מבנים אלו משרתים ישירות את הבריכה ונדרשים על מנת לתת לבריכה, ככזו, רישיון עסק.

במתחמים של בריכות שחיה המשמשות את הקהל הרחב קיימים מבנים נוספים, מלבד הבריכה עצמה, כגון- משרדים, מלתחות, קיוסקים ועוד.
חלק ממבנים אלו דרוש על מנת שניתן יהיה לתת לבריכה רישיון עסק, כגון- מלתחות, חדר חובשים, שירותים ועוד.
הבריכה איננה מבנה העומד בפני עצמו ויש מבנים, אשר קיומם הכרחי על מנת לקבל רישיון עסק לבריכה.
ולכן- במידה ומבנה מסוים במתחם הכולל של הבריכה אינו עומד בדיני התכנון והבניה, נשאל ראשית-  האם אותו מבנה נדרש לשם קבלת רישיון עסק לבריכה.
כך גם נשאל האם המבנה מצוי בתוך מתחם הבריכה ממש? האם המבנה מסכן את מבקרי הבריכה?
כך למשל- במידה וליד מתחם הבריכה המגודר נמצאים משרדים שאינם קשורים פיזית לאותו מתחם, או קיוסק, או אפילו אולם אירועים- הרי שניתן להפריד בין המבנים/עסקים שאינם עומדים בדיני התכנון והבניה לבין מבני הבריכה ולאשר עמידת הבריכה בדיני התכנון והבניה לצורך הוצאת רישיון עסק.