מפרטים אחידים

לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים. על מנת למנוע שונות זו ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי ינוסחו “מפרטים אחידים” לעסקים השונים. כך גם הוכנסו שינויים בחוק רישוי עסקים אשר התאימו את הוראות החוק למציאות בה יפורסמו ויאושרו המפרטים האחידים לכל העסקים.
מאמר זה עוסק בהחלטות הממשלה אשר מינו את גורמי הרישוי השונים לנסח מפרט אחיד, ובמצב הקיים  היום בכול הנוגע למפרטים האחידים.

כאמור, לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים. השונות בדרישות באה לידי ביטוי הן במחוזות וברשויות השונות, כאשר מאותו סוג עסק נדרשו תנאים שונים במקומות שונים בארץ, והן בחוסר עקביות בדרישות גורמי הרישוי מעסקים דומים באותה רשות.
שונות זו נבעה בעיקרה מהעדר קווים מנחים ברורים ועדכניים לגבי התנאים בהם על בעל עסק לעמוד בכדי לקבל רישיון.
בעיה נוספת, מהותית, בדרישות הגורמים המאשרים הייתה קיומן של תקנות אשר הותקנו לפני שנים רבות ואשר אינן תואמות את מצב השוק העסקי העכשווי.
בשנת 2006 הוקמה “ועדת הבר” במטרה להקל על הליכי רישיון העסק. אחת מהמלצותיה המשמעותיות של הועדה הייתה ניסוח “מפרטים אחידים” לעסקים, כך שלכל עסק יהיה מפרט אחיד הכולל את דרישות כל הגורמים המאשרים.
המלצות אלו אושרו בהחלטת הממשלה מספר 1264 מיום 25.2.07.
ביום 17.1.16 הטילה הממשלה (החלטה מס’ 1007) על משרדי הממשלה השונים לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, כאשר הכוונה הייתה כי בתוך מספר חודשים מצומצם יפורסמו כבר טיוטות המפרטים הראשונות ובכל 4 חודשים נוספים יפורסמו טיוטות נוספות. באותה החלטה נקבעו גם פרטי הרישוי אשר יכללו ב 6 הפעימות הראשונות.

בפועל, עד ליום כתיבת מאמר זה, אושרו מפרטים אחידים ל 11 פריטי רישוי בלבד- מפרטים מאושרים.

כך גם פורסמו טיוטות מפרטים אחידים לשלוש פעימות נוספות- טיוטות מפרטים אחידים פעימה ראשונהטיוטות מפרטים אחידים פעימה שניה, ו- טיוטות מפרטים אחידים פעימה שלישית. טיוטות אלו טרם אושרו נכון ליום 25.4.18.

תיקון הוראות החוק מחד על מנת להתאימו למציאות בה קיימים מפרטים אחידים לכל העסקים, והעדר פירסום המפרטים האחידים (למעט 11 בלבד) מאידך, גורם לבלבול ביישום הוראות החוק בפועל.
ההשלכות המעשיות העיקריות הנובעות מהעדר ההתאמה בין הרצון והצורך בפרסום המפרטים האחידים, לבין המציאות בה פורסמו 11 מפרטים אחידים בלבד, נוגעות בעיקר לתקופת תוקפם של רישיונות העסק.

מאמרים קשורים-
למשמעות אישור/ אי אישור מפרט אחיד לפריטי רישוי לעניין תוקפם של הרישיונות ראה- תוקפם של רישיונות
לעניין תקופת רשיונות עסק שניתנו לצמיתות בהעדר מפרט אחיד ראהתקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

החלטות הממשלה-
החלטת ממשלה מס’ 1264 מיום 25.2.07
החלטת ממשלה מס’ 1007 מיום 17.1.16


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו

תגובה אחת בנושא “מפרטים אחידים”

  1. שוש היקרה, זו לא הבעיה היחידה של הרפורמה! גם 11 המפרטים נכתבו באופן מסורבל ולא מובן בלשון המעטה. כל מפרט באורך של “ספר” באורך של 60 ועד 90 עמודים, עם אזכור של מלא חוקים. צריכים להיכתב מפרטים קצרים, עניניים המציינים מה נדרש מבעל העסק לבצע. למשל מפרט של מסעדה, בעל עסק לא אמור להיות בקיא בכל החוקים הוא לא אמור להחליף אנשי מקצוע באיכות הסביבה, משרד הבריאות וכדומה. המקצוע שלו לבשל ולנהל עסק…..לכן עליו לדעת מה הדרישות לתכנון העסק בטיחות ןעוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *