מהו "נמל"- פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות מהשתמשים- אנו מביאים את הגדרות אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח "נמל" אנו מופנים לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א- 1971.
"נמל"- אחד הנמלים המפורטים בתוספת או נמל שהוסף להם לפי סעיף 2.
התוספת לפקודה מפרטת את הנמלים הבאים- אילת, אשדוד, אשקלון, חיפה, טבריה, יפו, עכו, תל אביב.

צוי הכרזת נמלים
צו הכרזת נמל אשדוד
צו הכרזת נמל אילת- 2012
צו הכרזת נמל חדרה- 2012
צו נמל מרינה אילת- 2010
צו נמל מרינה אשדוד
צו נמל מרינה אשקלון- 1994

פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א- 1971

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz