מהו “נמל”- פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות מהשתמשים- אנו מביאים את הגדרות אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “נמל” אנו מופנים לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971.
“נמל”- אחד הנמלים המפורטים בתוספת או נמל שהוסף להם לפי סעיף 2.
התוספת לפקודה מפרטת את הנמלים הבאים- אילת, אשדוד, אשקלון, חיפה, טבריה, יפו, עכו, תל אביב.

צוי הכרזת נמלים
צו הכרזת נמל אשדוד
צו הכרזת נמל אילת- 2012
צו הכרזת נמל חדרה- 2012
צו נמל מרינה אילת- 2010
צו נמל מרינה אשדוד
צו נמל מרינה אשקלון- 1994

פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל”א- 1971