אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה

נשאלנו האם ניתן לתת לעסק רישיון על פי פריט 7.7.ה, (אמפיתיאטרון ואירועים תחת כיפת השמים שנועדו ל 500 איש ומעלה), לתקופה מסוימת, אשר בה יכללו מספר אירועים, או שמא יש לקבל רישיון עסק נפרד לכל אירוע ואירוע.
מנוסח פריט 7.7.ה בצו רישוי עסקים, ברור כי פריט הרישוי מתייחס למקום בו יתקיימו אירועים, ולאו דווקא אירוע אחד. מכאן מובן כי רישיון עסק על פי פריט 7.7.ה יוכל להינתן לתקופה, ולא רק לאירוע נקודתי חד פעמי.

ההבחנה בין מקום המוכשר לאירועים לתקופה מסוימת לבין אירועים חד פעמיים תהיה- האם מוקם מבנה או במה חד פעמיים הנועדים לשרת כל אירוע, והמבנים מפורקים לאחר כל אירוע או שמא מדובר במבנה המוקם בתחילת התקופה ומפורק בסופה. 

היה ומקום עריכת האירועים הינו אמפיתיאטרון פתוח, המיועד למופעים בלבד וקיימות בו התשתיות הנדרשות לארועים אלו, כגון: במה, כניסות מסודרות, מקומות לישיבת הקהל (גם אם מדובר במדשאה ולאו דווקא במושבי אבן או בכסאות המוצבים במקום) וכו’- הרי שניתן לתת לבעל העסק רישיון לשנה לפי ריט 7.7.ה, בתנאים כפי שידרשו על ידי הגורמים המאשרים.

אנו עדים למספר גדל והולך של מקומות בהם מבנה הקרקע מהווה סוג של אמפיתיאטרון טבעי, ובתחתיתו נבנית במה קבועה (אבן או בטון או כל בניית קבע אחרת). הקהל הצופה באירוע יושב על הקרקע או על כיסאות בלבד, ללא בניית מבנה כלשהו לצורך זה. נראה כי בהסדרת הגידור, הכניסות והיציאות למתחם כזה, אין כל מניעה כי יוצא רישיון לעסק לשנה.
ככל שמדובר ב”אתר קבוע”- גם כאן יידרש אישור להיערכות לכל אירוע בנפרד.

היה ומדובר במתחם המוכשר באופן מיוחד לאירועים לתקופה מסוימת (כגון: תקופת הקיץ, תקופת החגים וכו’), כאשר המבנה המשרת את האירועים העונתיים מוקם בראשית התקופה ומפורק בסופה (והכוונה היא למכלול המתקנים המשרתים את המתחם- במות, מושבים, גידור וכו’) ניתן לתת רישיון עסק למתחם לכל התקופה המבוקשת ולהתנות תקפות הרישיון בכך שכל המתקנים יהיו תואמים את התוכניות על בסיסן ניתן הרישיון, לאורך כל התקופה הרלוונטית וכי לפני כל מופע יינתן אישור מהנדס בטיחות, מהנדס קונסטרוקציה, בודק חשמל ואישורים כיוצא בזה.
מאחר ובמתחם כאמור יכולים להתקיים אירועים מסוגים שונים, אשר לדעת המשטרה ידרשו היערכות שונה לפני ובמהלך כל אירוע, הרי דרישת המשטרה כי יינתנו אישורים עדכניים לפני כל אירוע הינה דרישה סבירה.

כן תהיה חובה על בעל העסק להצהיר כי המקום תואם את התוכניות על בסיסן ניתן הרישיון.

היה והמבנים והמתקנים מוקמים לצורך מופע ספציפי ומפורקים בסיומו, הרי שכל אירוע יידרש לקבלת רישיון עסק נפרד.

כך למשל- בריכת הסולטן בירושלים, שם מוקמות במות, טריבונות לישיבת הקהל, גידור וכניסות מסודרות בראשית הקיץ ומפורקים בתום עונת המופעים, תקבל רישיון עסק לפי פריט 7.7.ה לכל עונת המופעים.
לעומת זאת למופעים המתקיימים בפארק הירקון בקיץ, כאשר לכל מופע מוקמות במות המפורקות לחלוטין בתום המופע, יידרש רישיון עסק לכל מופע בנפרד.