ניוזלטר משרד הפנים- אפריל 2018

מצורף קישור לעדכונים המפורסמים על ידי משרד הפנים בנושא רישוי עסקים.
בניוזלטר זה ניתן למצא קישור לדרישות המשטרה בנושא אירועים, עדכון בנושא רישוי עסקים דיפרנציאלי, עדכון בדבבר הקלות בחוק התכנון והבניה בנוגע לגביה חלקית בשימוש חורג מהיתר, פתיחת קורס רישוי עסקים שלב א’, פתיחת קורס רישוי עסקים בדגש על עסקי מזון, עדכון אגרת רישוי עסקים ונוהל בעניין הקדמת חידוש רישיון לתחנות דלק.
הקישור- ניוזלטר משרד הפנים- אפריל 2018