היתר ל"שימוש חורג מהיתר" לא יחוייב, בדרך כלל, בהיטל השבחה

בפסק דין תקדימי שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, ואושר על ידי בית המשפט העליון, נקבע כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר לא יחוייב בהיטל השבחה אלא רק בנסיבות מיוחדות ומתאימות.
פסק דין זה יכול להוות הקלה משמעותית לבעלי עסקים רבים, הנדרשים להוציא היתר לשימוש חורג מהיתר לשם קבלת רישיון עסק.

עודכן ביום 7.1.19- לאחר מתן פסק דין בבית המשפט העליון
בפסק דין נכסי יד חרוצים, אוחדו 6 ערעורים בהם עלתה השאלה- האם הוועדה המקומית לתכנון ובניה רשאית לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, זאת במאובחן ממתן היתר לשימוש חורג מתוכנית.
האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מס עצמאי בהיותו אקט משביח של המקרקעין או שמא מדובר במימוש של זכויות קיימות (במקרה הנדון- נטען כי כבר שולם בגין אותן זכויות היטל השבחה בעת רכישת הנכס),  ולכן לא מדובר בהשבחה נוספת.

בית המשפט קבע, בפסק דין מנומק היטב, כי שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אקט של השבחת הזכויות של המבקש. "מתן היתר לשימוש חורג מהיתר אינו משנה את המצב הנורמטיבי שנקבע בתוכנית, אלא רק מקנה זכות הצאה לפועל של הזכויות שנקבעו" ( עמ' 24 לפסק הדין). "מתן היתר לשמוש חורג אינה משביחה את הנכס, מעבר להשבחה שנוצרה בעת יצירת המצב הנורמטיבי עם אישור התוכנית והקניית הזכויות והשימושים לנכס". ( עמ' 25 לפסק הדין).

עם זאת ציין בית המשפט כי ייתכנו מצבים מיוחדים שבהם ניתן לגבות היטל השבחה בעת מתן ההיתר לשימוש חורג מהיתר, כמו למשל מקרים בהם מדובר בהשלמת מימוש השימושים המותרים בנכס, וכך גם במקרה של תוכנית משביחה לאחר בניית המבנה ובמקרים נוספים.

במסגרת פסק הדין התייחס בית המשפט לתיקון 110 לחוק התכנון והבניה, וקבע כי התיקון אינו משנה את המצב הנורמטיבי שקדם לו. זאת אומרת שגם טרם התיקון האמור, משמעות הוראות החוק הרלוונטיות הינן כי אין לגבות היטל השבחה במתן היתר לשימוש חורג מהיתר. מטרת התיקון היא ניסיון להתמודד עם הקושי בקבלת היתרים על ידי בעלי עסקים בבואם לפתוח עסק. עוד הוסיף בית המשפט כי ניתן גם לראות בתיקון זה ביקורת מרומזת של המחוקק על עצם הצורך בקבלת היתר לשימוש חורג מהיתר התואם תוכנית, ולכן הוא מאפשר הקלה בקבלת ההיתרים הנדרשים בכפוף לתנאים שנקבעו.

בסופו של פסק הדין ציין בית המשפט כי "מדובר בסוגיה עקרונית לא פשוטה, שלה תוצאות כלכליות משמעותיות. גם בשל כך חשוב להקפיד עד מאד כי המס שיוטל יהיה מס אמת…. הטלת היטל השבחה בכל מקרה של מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, אינו מהווה מס אמת".

בית המשפט העליון, בפסק דין מנומק היטב, חזר על בקביעה כי שימוש חורג מהיתר אינו טעון תשלום היטל השבחה.

פסיקה-
עמנ(ת"א) 42234-04-16 ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ. נכסי יד חרוצים בע"מ ואח' (15.2.18)[פורסם בנבו]
ברמ 2283/18 ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ. נכסי יד חרוצים בע"מ ואח' (1.1.19)[פורסם בנבו]

לתיקון 110 לחוק התכנון והבניה ראה
הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס' 110 לחוק התכנון והבניה

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz