"הוועדה המייעצת לאסדרה"- תיקון לחוק הכבאות

ביום 22.3 18 פורסם תיקון מספר 7 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, בתע"ב- 2012.
לחוק הוספו סעיפים- 126א עד 126ד.
במסגרת זו תוקנו גם סעיפים- 7ג1 ו 9 לחוק רישוי עסקים ( תיקון 33).

תיקון זה מסדיר את הקמת הוועדה המייעצת לאסדרה, שתפקידה לייעץ לשר לביטחון פנים ולנציב הכבאות בעניינים הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש ולהציע הצעות לתיקון הנחיות מקצועיות בתחום זה.

התיקון לחוק מסדיר את אופן מינוי הוועדה, את נוהל עבודה, ואת אופן קבלת ההחלטות על ידי השרים הנוגעים בדבר (השר לביטחן פנים, שר האוצר וראש הממשלה), בכול הנוגע להנחיות מקצועיות בכלל ועלותן הכלכלית לעומת התועלת והצורך בהן בפרט.

התיקון יכנס לתוקפו בתוך 60 ימים מיום 22.3.18

לחוקחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב- 2012– סעיפים 126א-126ד

להליך החקיקה ראה-
תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz