“הוועדה המייעצת לאסדרה”- תיקון לחוק הכבאות

ביום 22.3 18 פורסם תיקון מספר 7 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, בתע”ב- 2012.
לחוק הוספו סעיפים- 126א עד 126ד.
במסגרת זו תוקנו גם סעיפים- 7ג1 ו 9 לחוק רישוי עסקים ( תיקון 33).

תיקון זה מסדיר את הקמת הוועדה המייעצת לאסדרה, שתפקידה לייעץ לשר לביטחון פנים ולנציב הכבאות בעניינים הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש ולהציע הצעות לתיקון הנחיות מקצועיות בתחום זה.

התיקון לחוק מסדיר את אופן מינוי הוועדה, את נוהל עבודה, ואת אופן קבלת ההחלטות על ידי השרים הנוגעים בדבר (השר לביטחן פנים, שר האוצר וראש הממשלה), בכול הנוגע להנחיות מקצועיות בכלל ועלותן הכלכלית לעומת התועלת והצורך בהן בפרט.

התיקון יכנס לתוקפו בתוך 60 ימים מיום 22.3.18

לחוקחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע”ב- 2012– סעיפים 126א-126ד

להליך החקיקה ראה-
תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש