מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

הטיפול בחומרים מסוכנים הינו נושא רגיש במיוחד לאור הסכנה הפוטנציאלית לכלל האוכלוסיה הנובעת מעיסוק בחומרים כאלו.
מאמר זה סוקר את החקיקה העיקרית הרלוונטית לצורך רישוי עסק העוסק בחומרים מסוכנים וכן כולל קישור לתבנית להכנת "תיק מפעל" אשר הומלץ על ידי הוועדה הבינמשרדית בשנת 2016, ותבנית להכנת "תיק מפעל" האחרונה אשר אושרה על ידי וועדת שרים לאיכות הסביבה בשנת 1997.
אנו מודים למר ראם לוט, מנהל היחידה והרשות לרישוי מפעלים ביטחוניים, על הערותיו למאמר זה.
עודכן ביום 22.6.2020 עם פירסום  8-2020 חוזר מנכל תיק מפעל

הגדרות
מפעל מסוכן
 מוגדר בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים), תשנ"ג- 1993  ( להלן: "התקנות") כעסק הטעון רישוי שבו מאחסנים, מוכרים,מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו.
פריט 10.10 לצו רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון עסק לעיסוקים שונים הקשורים בחומרים מסוכנים- ייצור, עיבוד, אריזה ומחזור ( 10.10א), אחסון (10.10ב), מכירה ( 10.10ג), איסוף ושינוע (10.10ד), טיפול באריזות משומשות (10.10ה), טיפול בפסולת (10.10ו), ו- תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים (10.10ז).
חומר מסוכן מוגדר בחוק חומרים מסוכנים– הגדרת חומרים מסוכנים

(הערה חשובה– לאחר קבלת תגובתו של מר ראם לוט, מנהל היחידה והרשות לרישוי מפעלים ביטחוניים- עודכנה הגדרת "חומר מסוכן" במאמר אליו אנו מפנים, והוספה הגדרת "חומר מסוכן" על פי תקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים), אשר אינה זהה להגדרת "חומר מסוכן" בחוק חומרים מסוכנים, אלא מפנה לרשימה ב"ספר הכתום" אשר מפורסם על ידי האו"מ. כן הוסף קישור לרשימה המפורסמת ב"ספר הכתום").

תיק מפעל- תקנה 4 לתקנות מחייבת בעל מפעל מסוכן להחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו  והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה.

תיקי מפעל קודמים
בשנת 1997 אושרה תבנית "תיק מפעל" על ידי וועדת השרים לאיכות הסביבה, וזאת על פי החלטת הממשלה מיום 18.4.96 מספר 755 (חמ/5) והחלטה מס 887 (חמ/10)
בחודש יוני 2020 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2020- תבנית תיק מפעל.

הקישור לתיק המפעל נמצא ברישא למאמר זה.

בנוסף –
אנו מצרפים קישור לתבנית המומלצת להכנת תיק מפעל מהדורת 2016 כפי שהומלצה על ידי הוועדה הבינמשרדית ופורסמה באתר משרד הפנים- תבנית תיק מפעל 2016

כמו כן אנו מצרפים את תבנית "תיק המפעל" כפי שאושרה בשנת 1997. (בשל גודל הקובץ הוא חולק ל 3 חלקים)- תיק מפעל 1997 אתיק מפעל 1997 בתיק מפעל 1997 ג

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968- ס' 9,11,39
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ"ג- 2013- פריט 10.10
חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג- 1993- הגדרות
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג- 1993– תקנה 4

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz