מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

הטיפול בחומרים מסוכנים הינו נושא רגיש במיוחד לאור הסכנה הפוטנציאלית לכלל האוכלוסיה הנובעת מעיסוק בחומרים כאלו.
מאמר זה סוקר את החקיקה העיקרית הרלוונטית לצורך רישוי עסק העוסק בחומרים מסוכנים וכן כולל קישור לתבנית להכנת “תיק מפעל” אשר הומלץ על ידי הוועדה הבינמשרדית בשנת 2016, ותבנית להכנת “תיק מפעל” האחרונה אשר אושרה על ידי וועדת שרים לאיכות הסביבה בשנת 1997.
אנו מודים למר ראם לוט, מנהל היחידה והרשות לרישוי מפעלים ביטחוניים, על הערותיו למאמר זה.
עודכן ביום 28.4.18

הגדרות
מפעל מסוכן
 מוגדר בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים), תשנ”ג- 1993  ( להלן: “התקנות”) כעסק הטעון רישוי שבו מאחסנים, מוכרים,מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו.
פריט 10.10 לצו רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון עסק לעיסוקים שונים הקשורים בחומרים מסוכנים- ייצור, עיבוד, אריזה ומחזור ( 10.10א), אחסון (10.10ב), מכירה ( 10.10ג), איסוף ושינוע (10.10ד), טיפול באריזות משומשות (10.10ה), טיפול בפסולת (10.10ו), ו- תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים (10.10ז).
חומר מסוכן מוגדר בחוק חומרים מסוכנים– הגדרת חומרים מסוכנים

(הערה חשובה– לאחר קבלת תגובתו של מר ראם לוט, מנהל היחידה והרשות לרישוי מפעלים ביטחוניים- עודכנה הגדרת “חומר מסוכן” במאמר אליו אנו מפנים, והוספה הגדרת “חומר מסוכן” על פי תקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים), אשר אינה זהה להגדרת “חומר מסוכן” בחוק חומרים מסוכנים, אלא מפנה לרשימה ב”ספר הכתום” אשר מפורסם על ידי האו”מ. כן הוסף קישור לרשימה המפורסמת ב”ספר הכתום”).

תיק מפעל- תקנה 4 לתקנות מחייבת בעל מפעל מסוכן להחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו  והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה.

בשנת 1997 אושרה תבנית “תיק מפעל” על ידי וועדת השרים לאיכות הסביבה, וזאת על פי החלטת הממשלה מיום 18.4.96 מספר 755 (חמ/5) והחלטה מס 887 (חמ/10)
מאז אישור אחרון זה על ידי וועדת שרים תוקנה תבנית “תיק המפעל” ובשנת 2016 המליצה הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים על נוסח תבנית חדש. יודגש כי נוסח זה טרם אושר על ידי גוף ממשלתי.

לנוחותכם אנו מצרפים קישור לתבנית המומלצת להכנת תיק מפעל מהדורת 2016 כפי שהומלצה על ידי הוועדה הבינמשרדית ופורסמה באתר משרד הפנים- תבנית להכנת תיק מפעל

כמו כן אנו מצרפים את תבנית “תיק המפעל” כפי שאושרה בשנת 1997. (בשל גודל הקובץ הוא חולק ל 3 חלקים)- תיק מפעל 1997 אתיק מפעל 1997 בתיק מפעל 1997 ג

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968- ס’ 9,11,39
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013- פריט 10.10
חוק החומרים המסוכנים, תשנ”ג- 1993- הגדרות
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ”ג- 1993– תקנה 4


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il

תגובה אחת בנושא “מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל”

 1. 1) לעניין ההגדרה של “חומר מסוכן” על פי תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים): “חומר, בכל מצב צבירה, שהוא בעל מספר או”מ, כמפורט בספר הכתום, וכמתואר בחלקים א’ ו-ב’ בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל”ט-1978”.
  ההגדרה מפנה בפירוש אל הספר הכתום, ולא לחוק החומרים המסוכנים (למרות הדמיון בשם), המשמעות רחבה הרבה יותר.
  2) הועדה הבינמשרדית המליצה בשנת 2003 על פורמט שאינו עומד בניגוד לתבנית 1997, אבל הינו נוח יותר, אף פורסם באתר נציבות הכבאות.
  3) פורמט 2016 מתרכז בשלב התגובה המיידית שהינו השלב קריטי באירוע. עבר התייחסויות של הגנת הסביבה, פקע”ר, רשות הכבאות, מינהל הבטיחות בעבודה. מהווה שיפור ניכר מהפורמטים הקודמים, מתבטא בנוחות של השימוש בו בעת אירוע, מספק כלים למנהל האירוע להגיב בשלבים הראשונים.
  4) לאור הדרישה שעלתה בוועדה הבינמשרדית יוכנסו לפורמט גם דרישות משטרת ישראל. לאחר פגישת עבודה, עם קצין רישוי עסקים ארצי, יבוצע עדכון קל שביקשה להכניס משטרת ישראל כגון מיקום החפ”ק. הפורמט המעודכן יועלה לאישור הוועדה הבינמשרדית במליאתה הקרובה.
  4)עבור מפעלים ביטחוניים קיימות דרישות נוספות שאינן חלק מהפורמט שפורסם, מפורטים בחוזר רשות הרישוי למפעלים הביטחוניים

סגור לתגובות.