ערבי שירה בציבור בהם מוגשים מזון ומשקאות

נשאלנו האם קיום ערב שירה בציבור באולם לכ 300 אנשים, כאשר במסגרת ערב השירה מוגש גם כיבוד קל ויין טעון רישיון.

ככלל אירוע כזה באולם יהיה טעון רישיון. יש לקבל רישיון עסק לאולם העונה על כל דרישות הבטיחות.
מנהל השירה בציבור ייחשב לאמן לכל דבר ועניין ( ויודגש- לא מדובר באירוע תחת כיפת השמים). חריג לכלל זה יהיה במידה ומדובר בקבוצה סגורה המקיימת את האירוע (כגון- ערב שירה במושב או בקיבוץ לחבריהם בלבד) והוא אינו פתוח לקהל הרחב,  בין בתשלום ובין ללא תשלום.
הגשת משקאות אלכוהוליים טעונה רישיון.
הגשת כיבוד קל, ללא תשלום, לא תהיה טעונה רישיון אלא אם מדובר במזון המוכן מראש ו/או מזון מבושל, שאז יש לוודא כי המזון מגיע ממקום בעל רישיון.