מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים- פריט 7.7ה

עודכן ביום 17.8.19 לאור פרסום המפרטים האחידים של המשטרה

אנו מצרפים כאן קישור למפרט המשטרה הנוגע לדרישות לשם מתן אישור לקיום אירוע חד פעמי תחת כיפת השמים, וכן מסמך משטרה לעניין תעודת סמכויות למאבטחים באירועים המוניים.

מפרט המשטרה לקיום אירוע המוני לפי פריט 7.7.ה

הנפקת תעודת סמכויות למאבטחים באירועים המוניים

ראה גם:

קיום אירועים חד פעמיים באולמות ספורט- הגשת הבקשה
מהו ההבדל בין “אירוע ציבורי” שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון