מכירת צמחים- פריט 6.7

פריט 6.7  מחייב הוצאת רישיון עסק ל “פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר”.
במשתלות רבות בית העסק כולל, מעבר לשטח מכירת הצמחים הקמעונאית (“החנות”), גם מחסן המשרת את החנות וגם שטחי גידול ושטחי שירות נוספים, אליהם אין לקהל הקונים גישה. בשטחים אלו מגדלים הן צמחים ושתילים למכירה סיטונאית והן צמחים אשר מועברים לאזור המכירה.

נשאלנו מהם השטחים אשר יכללו ב”מקום למכירתם” לעניין הדרישה להוצאת הרישיון לפי פריט 6.7.

כיצד יחושב שטח ה”חנות”
אנו סבורים כי  המונח “מקום למכירתם”- מתייחס לשטח המכירה הקמעונאית של הצמחים, פרחי הנוי, השתילים והזרעים בפועל, השטח אליו מגיעים הקונים הקמעונאים, בלבד.

לעניין זה חשוב לציין כי מכירת עציצים ריקים או כלי קיבול אחרים לצמחים, ציוד לטיפול בצמחים ואדמה ארוזה בשקיות סגורות- אינם טעונים רישיון עסק.
לכן- ככל שקיימת הפרדה פיזית ברורה בין אזור מכירת הצמחים לאזור מכירת הציוד האחר- שטח החנות הטעון ריישון יחושב לפי השטח בו נממכרים בפועל הצמחים ואליו יש גישה לקהל הרחב.

המחסן
ככל שמדובר במחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית ושעיקר תכליתו לשרת אותה, המחסן לא יהיה טעון רישיון. הכוונה היא למחסן שמאוחסנת בו סחורה הנמכרת ללקוחות הקמעונאים וציוד של החנות. היה והמחסן המכיל ציוד ומוצרים אחרים, יהיה צורך להוציא רישיון במידה וגודל המחסן עולה על 50 מ”ר (פריט 6.1).

שטחי גידול נוספים
שטח גידול צמחים, המופרד פיזית משטח המכירה, שאין לקהל הרחב גישה אליו- לא יהיה טעון רישיון ולא ילקח בחשבון כאשר בוחנים מהו שטח עסק מכירת הצמחים. כך גם לא ילקחו בחשבון שטחי שירות נוספים ככל שקיימים כאלו והנמצאים בחזקת המוכר.