האם מתקן פיינטבול ו/או ירי כדורי פלסטיק טעון רישיון עסק

נשאלנו האם מתקן פיינטבול ו/או ירי כדורי פלסטיק טעון רישיון עסק. מדובר במשחקי הרפתקאות מסוג מסוים, בהם שתי קבוצות יורות זו על זו כדורי צבע או כדורי פלסטיק.
השאלה אינה פשוטה, שכן מחד מדובר לכאורה בפריט רישוי 7.10א- משחקי שעשועים, אשר ביחס אליו נדרש אישור רשות הכבאות בלבד לשם מתן רישיון העסק, ומאידך מדובר במשחק הכרוך ברמת מסוכנות מסוימת ויש להסדיר הנחיות לסידורי בטיחות בהקמת והפעלת מתקן כאמור ונגישות לציוד עזרה ראשונה.

עודכן ביום 8.8.19

(כל האמור במאמר זה המתייחס למשחק הפיינטבול כולל גם את משחק ירי כדורי הפלסטיק)

משחק הפיינטבול  מתנהל הן במתקנים קבועים והן במתקנים ניידים. בשל מורכבות הנושא הגיע העניין לדיון בפני הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים.
לגבי מתקן קבוע– נקבע כי יש להוציא רישיון לפי  פריט 7.10א- מתקני שעשועים. פריט זה טעון אישור רשות הכבאות בלבד, הניתן על פי תצהיר מבקש הרישיון.
לגבי מתקן נייד– בשל מורכבות העניין החליטה הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים כי, בשלב זה מתקן נייד אינו טעון רישיון עסק.

ראשית ייאמר, כי אנו סבורים שיש לקבוע חובת רישוי על ניהול משחק הפיינטבול בין אם מדובר במתקן נייד ובין אם מדובר במתקן קבוע, בשל אופיו של משחק זה.
בנוסף, ספק אם, לעניין קיום משחק הפיינטבול, יש להסתפק באישור רשות הכבאות, שכן מדובר במשחק הכרוך בסיכון בטיחותי מסוים, ובמספר לא מבוטל של מקרים חוייבו מנהלי המתקן בנזקי המשתמשים בו.
מוצע לקבוע כי, הן מתקן קבוע והן מתקן נייד למשחק הפיינטבול יהיו טעונים רישיון עסק ויותנו בהמצאת אישור מהנדס או מומחה בטיחות לבטיחות המתקן ובטיחות המשתתפים במשחק, בהמצאת אישור בדבר ביטוח המתקן והפעילות וביטוח חבות צד ג', גיבוש הנחיות עזרה ראשונה להפעלת מתקן כאמור ורשימת ציוד עזרא ראשונה אשר יהיה נילווה לפעילות המתקן ויכולת מוכחת להפעלתו.

משחק הפיינטבול הינו עסק הטעון רישיון.

עוד יצויין כי מהאמור בפסק דין איידלמן עולה שנדרש גם אישור המשטרה  לשם מתן רייון עסק למשחקים אלו. פסק הדין אינו מציין באיזה פריט רישוי מדובר.

ת"א ( שלום רמ') 33148-11-10 איידלמן נ' טל אופיר גינון ופיתוח בע"מ ואח' ( פורסם בנבו, 16.5.2019)

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz