האם מסיבה קהילתית טעונה רישיון עסק

נשאלנו האם מסיבה שנערכת בישוב קהילתי לחברי אותה הקהילה בלבד תיחשב לאירוע הטעון רישיון עסק.

אנו סבורים כי יש לבדוק שאלה זו לאור המבחנים לפיהם הוחלט, למשל, כי בריכה בבית מגורים או בקיבוץ לא תהיה טעונה רישיון עסק.

לכן-  יש להתייחס לאירוע כזה כאל מסיבה סגורה של משפחה מורחבת או אירוע במקום העבודה לרגל חג זה או אחר. דהיינו- אירוע סגור של חברי קהילה מצומצמת וסגורה לא יהיה טעון רישיון עסק.