רישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית- מעקב אחר הליך החקיקה

ביום א’ האחרון 18.2.18 התקיים דיון סוער בוועדת הפנים של הכנסת בעניין אישור תיקון לחוק רישוי עסקים לפיו רישוי מפעלים אשר יוגדרו על ידי וועדה מייעצת כ “מפעלים בעלי חשיבות לאומית”, יעבור מסמכות הרשות המקומית בה ממוקם המפעל לאחריות יחידה  נפרדת במשרד הפנים.
משמעות תיקון חוק זה הינה כי גם הליך הרישוי, אך לא פחות חשובף הליך האכיפה בעניין מפעלים אלו- יעבור לסמכות משרד הפנים ולא יהיה נתון יותר לרשויות המקומיות כלל.
היום 22.2.18 התפרסמה ידיעה באתר YNET כי וועדת הפנים אישרה ביום 21.2.18 את הצעת החוק, בשינויים מסוימים, והעבירה אותה לדיון בכנסת בקריאה שניה ושלישית.
נוסח החוק כפי שהוגש לקריאה שניה ושלישית בכנסת
אישור תיקון החוק בעניין רישוי המפעלים בעלי החשיבות הלאומית- כתבה ב YNET
תזכיר חוק- רישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית