הקלות בדרישות המשטרה לקבלת רישיון עסק- 2017

מאמר זה נכתב על פי הרצאתו של מר אבישי לדאני מנהל תחום טיוב רגולציה במשרד לביטחון פנים בכנס רישוי עסקים ארצי 2017- “טיוב רגולציה ברישוי עסקים- המשרד לביטחון פנים”

בהרצאתו סקר מר לדאני את הנסיבות שהובילו להחלטת הממשלה בדבר הצורך בהפחתת רגולציה בישראל, את המהלכים והכיוונים הנבחנים על ידי המשטרה לשם יישום החלטה זו, ואת ההקלות על בעלי העסקים, שכבר נכנסו לתוקף בשנת 2017.

באוגוסט 2019 פרסמה המשטרה מפרטים אחידים לכל פריטי הרישוי בהן המשטרה היא נותן אישורדרישות המשטרה למתן רישיונות עסק

הרקע לתחילת המהלך להפחתת הרגולציה הוא המחאה החברתית בשנת 2011. בעקבות מחאה זו הוקמה וועדת טרכטנברג. אחת ממסקנות וועדה זו הייתה, שבישראל קיים עודף רגולציה המשפיע על עלות המחיה במשק.

בנוסף- ישראל הצטרפה ל OECD. כתוצאה מהצטרפות זו התקבלו אינדיקטורים למצב הרגולציה בישראל באופן יחסי ליתר מדינות ה OECD. התברר שמצב מדינת ישראל אינו טוב כלל ועיקר. התערבות הממשל בעסקים הינה מאד גבוהה, בחלקה שלא לצורך.

בעקבות שני אירועים עיקריים אלו התקבלה החלטת ממשלה מספר 2118 בדבר הפחתת הרגולציה בישראל. עקרון הבסיס להחלטה הוא שלכל רגולציה קיימת יש לבנות תכנית חומש על פיה ניתן יהיה לטייב את הרגולציה באותו התחום, ובכול הנוגע לרגולציה חדשה, יש להביא בחשבון את עלותה גם לעסקים ולאנשים.

הודגש כי הבעיה אינה נעוצה ברגולציה לכשעצמה אלא ברגולציה שאינה מידתית ביחס לתועלת המופקת ממנה.

המשטרה מבצעת מספר תהליכים לשם בחינת הצורך במעורבותה ביחס לפריטי רישוי מסוימים, כאשר לנגד עיניה עומדת תכלית הרגולציה. השאלה הנשאלת היא, מה בעצם רוצים להשיג בכול דרישה מבעל העסק.

כך למשל המשטרה בוחנת  את מעורבותה בהעמדת דרישות שונות לשם מניעת שוד והתפרצות. כיום נבחנים כיווני חשיבה על פיהם האדם בכלל ובעל העסק בפרט הם אלו שאחראים על רכושם. אם בעל עסק בחר, למשל, שלא לבטח את עסקו, או שלא להתקין בו מערכות כנגד שוד- זוהי אחריותו בלבד. הרשות אינה צריכה להתערב בכך.

כך למשל גם נבחנת ההנחיה הדורשת התקנת מצלמות בסוגי עסקים שונים. די ברור כי הנחיה הדורשת כי בכול עסק, באשר הוא, יותקנו מצלמות אבטחה איננה מידתית.

כך גם נבחנות מחדש ההנחיות בדבר הצבת מאבטחים בפתחם של מכלול העסקים (לא מדובר בביטול מוחלט), שכן עלות האבטחה בקניונים, למשל, מגיעה לכדי מיליוני שקלים. מסתבר כי השוק מתקשה לגייס מאבטחים ועלות העסקתם הולכת וגדלה.

 ככלל- בנושא האבטחה נעשית חשיבה מחודשת המשקללת סיכונים לעומת עלויות. כאשר המטרה היא להקל על בעל העסק ככל הניתן.

המשטרה גם בודקת את האפשרויות להנמכת תדירות הדרישה לחידוש הרישיון- דהיינו הכוונה היא להאריך את תקופת תוקפם של רישיונות ככל הניתן.  נבחנת גם האפשרות להמרת הדרישה הפוזיטיבית לאישור ביחס לעסקים מסוימים בהגשת תצהיר על ידי בעל העסק, במתכונת המהלך שהתבצע על ידי רשות הכבאות וההצלה.

בנוסף- מקימה המשטרה חוליית השגות ייעודית רק למשטרה על מנת להקל על בעלי העסקים גם בעניין זה.

בהרצאה נסקרו הקלות לבעלי עסקים שכבר נכנסו לתוקף בשנת 2017:

police2017-1

Police2017-2